databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Památka
Seznam služeb > Památka

Hodnoceno 0x

Vláček jezdí každou celou hodinu od zdymadla. Tak neváhejte a zajezděte si s námi nezapomenutelnou cestou s Poděbradským vláčkem.

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ NA RODINNÉ A FIREMNÍ AKCE, DĚTSKÉ DNY, SVATBY A JINÉ UDÁLOSTI I MIMO MĚSTO PODĚBRADY!

Revoluční 1318, Poděbrady | Telefon: 602403029 | Web: www.vyhlidkovyvlacek.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Dub letní, který tvoří pomyslnou hranici mezi původní obcí Všenory a Horními Mokropsy, najdeme v ulici Karla Majera. Stáří stromu je odhadováno zhruba na 450 let. Obvod kmene je 585 cm.  Památným stromem byl vyhlášen v roce 1982.  Strom vzhledem ke svému okolí nemá pro růst ideální podmínky. Téměř polovina kmene je odumřelá. Je však odborně nakonzervována.  Obec Všenory na jeho odborné ošetření vynakládá značné finanční prostředky.

U Dubu, Všenory
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Římskodórský okrouhlý monopteros  nechal na Jánské výši, (později Na Vinici) postavit v roce 1884 Jan Nolč, tehdejší majitel zámku. Jde o významnou všenorskou památku, která byla součástí plánu Jana Nolče na zvelebení Všenor. Gloriet tvoří jednu ze tří dominant  původních Všenor (zámek, kaple sv. Jana Křtitele a Gloriet ).  Na kruhové, jednostupňové podezdívce o průměru asi

4 m. stojí osm hladkých sloupů, nesoucích betonovou kupoli, která je rozdělena osmi žebry. Vrchol tvoří plochý hrot s širokým kotoučem a knoflíkem.

u silnice 1, Všenory
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

 Paní Nolčová, vdova po Janu Nolčovi, nechala v letech 1888 - 1890  vystavět na lesnatém návrší  nad současným hotelem Zdenka kapli sv. Jana Křtitele a to v novorenesančním slohu. V její kryptě je hrobka rodiny Nolčů. Vnitřek kaple je bohatě dekorován freskovými malbami. Stavba má téměř čtvercový půdorys s půlkruhovým závěrem. Vpředu jsou dva sloupy, které nesou přístřešek. Zvonička je kamenná. Kaple je osvětlena čtyřmi okny, apsida pak třemi obloukovými okny. Stěny jsou po stranách oken ozdobeny nástěnnými malbami.

U Silnice 151, Všenory
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Střešní zahrada v Lipníku nad Bečvou je nejstarší nejen na území České republiky, ale i v zemích severně od Alp. První doklady prokazující záměr vybudovat terasu pochází z r. 1863. Podle projektu stavitele Josefa Zürka vznikla  technicky zajímavá a dodnes originální úprava terasy na střeše bývalých stájí západního dvorního křídla. Terasa byla původně jen dlážděná, bez osázení rostlinami. První nákres ornamentálního řešení zahrady pochází asi z roku 1869. V roce 1911 byla vybudována na tehdejší dobu naprosto progresivní trámová konstrukce z železobetonu s izolací dvěma vrstvami střešní lepenky a jednou elastickou jutovou vrstvou. Projekt vzešel od firmy Ed. Asta z Opavy. V září 2006 byla tato zahrada o rozloze cca 600 m2 po komplexní rekonstrukci slavnostně předána veřejnosti k užívání. Okamžitě se stala nejvyhledávanější památkou ve městě, ročně ji obdivují tisíce návštěvníků.

Bratrská 358, Lipník nad Bečvou | Web: www.info.mesto-lipnik.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Zvonice v Lipníku nad Bečvou je mohutná pozdně renesanční stavba završena vykrajovanou atikou. Je mistrovským dílem svého autora, italského mistra Jana Mario Vlacha. Je jediná na Moravě, která se dochovala v původní podobě. Navíc se od jiných dochovaných zvonic liší svou velikostí. Zvonice je masivní hranolová stavba, která je vysoká 24 m, široká 9,70 m a věž má půdorys 10 m x 10 m. Byla postavena roku 1609 na náklady města. V roce 1604 byl pořízen nový velký zvon Michal, který vážil 90 centnýřů, to je něco přes 5 tun. Při zavěšení na věž kostela sv. Jakuba ale vznikly potíže. Zvon byl příliš těžký a nastala obava, aby se věž i se zvonem nezřítila. Proto se obec rozhodla postavit zvonici. V průčelí zvonice jsou sluneční hodiny, pod nimi znak Jiřího Bruntálského z Vrbna, znak města Lipníka a pamětní deska, která udává, že zvonice byla postavena za 222 dní. Nyní se na zvonici nachází 3 zvony – Michal, Jakub a Barborka.

Křížkovského, Lipník nad Bečvou | Web: www.info.mesto-lipnik.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Městská opevnění mají velký kulturně-historický význam, patří k nejstarším památkám měst, jsou jasným znakem významu a společenského postavení tehdejších měšťanů, jejich stavitelského umu i organizačních schopností. Hradby v Lipníku nad Bečvou jsou viditelné kolem celého historického jádra. Vznikly jako vymezující, uzavírající a obranný systém města. V dochované podobě byly vybudovány až za Pernštejnů na konci 15. a v 1. třetině 16. století. Hradby svíraly město ve dvou nepravidelných soustředných kruzích a při výpadních komunikacích byly prolomeny branami Hranickou a Oseckou (obě brány byly zbořeny r. 1840). Jejich délka byla 1137 metrů. Hradební okruh byl zajištěn v pravidelných intervalech okrouhlými, čtyřbokými nebo mnohoúhelníkovými baštami (původně jich bylo minimálně 13). Část hradeb je dodnes zachována, včetně 7 bašt. Pozůstatky městských hradeb v Lipníku nad Bečvou patří k nejzachovalejším na Moravě.

Novosady, Lipník nad Bečvou | Web: www.info.mesto-lipnik.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Málokteré město má více než jeden židovský hřbitov. V Lipníku n. B. jsou dva, i když se nacházejí v těsném sousedství. Na Starém židovském hřbitově bylo pochováno 7 lipenských rabínů, včetně B. T. Fränkela – právě jeho tumba z r. 1828 je doposud hojně navštěvována zbožnými chasidskými Židy. Pohřbívalo se zde do roku 1883, odhadem se zde nalézalo 1500 až 1800 náhrobků. V r. 1942 byl hřbitov zničen německým vojskem. Po r. 1989 se za podpory organizace Agudath Israel Of America a potomků rabína Fränkela z Velké Británie hřbitov dočkal úplné obnovy. Roku 1883 bylo zřízeno v sousedství nové pohřebiště. Poslední pohřeb se zde uskutečnil v r. 1942. Za války byla nacisty stržena obřadní síň. V 90. letech byl hřbitov postupně opraven. Na Novém židovském hřbitově bylo zjištěno 380 hrobů s 560 pohřbenými a 225 pomníků. Hřbitov je zajímavý také svou „parkovou“ úpravou, průčelí stíní šest mohutných platanů, po stranách hřbitova byly vysázeny kaštany.

Zahradní, Lipník nad Bečvou | Web: www.info.mesto-lipnik.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Stará radnice byla po staletí sídlem samosprávy města Hranic. Na budově najdeme několik letopočtů, které ukazuji její postupné vznikaní – Goticky sál s pozoruhodnými žebrovými klenbami byl dokončen roku 1528, renesanční portál pochází z roku 1544 a věž byla vystavěna v roce 1571. Celkový vzhled budovy změnily pak až rozsáhle stavební úpravy v roce 1869 a realizace historizující fasády na počátku 20. století. Až do konce 20. stol. se v prostorách radnice střídali purkmistři, starostové předsedové národního výboru.
Roku 1998 se městský úřad přestěhoval do hranického zámku a v rekonstruované radniční budově našli své sídlo Městské muzeum a galerie v Hranicích, Městské knihovna Hranice
a klavírní oddělení Základní umělecké školy Hranice. Milovníci výšek mohou navštívit i vyhlídkovou věž, ze které je krásný pohled na město Hranice a Moravskou bránu.

Radniční 1, Hranice | Telefon: 581601390 | Web: www.mmghranice.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Hranická propast je nejhlubší propastí České republiky a druhou nejhlubší zatopenou propastí na světě. Suchá část propasti má hloubku 69,5 m, převážná část prostor se však nachází pod vodní hladinou. V r. 2012 dosáhl polský potápěč Krzysztof Starnawski hloubky 225 m a spustil sondu do hloubky 373 m. Celková hloubka Propasti tak v současnosti činí 442,5 m, avšak dosud nebylo dosaženo jejího dna.
Hranická propast vznikla zřícením stropu jeskyně, kterou ve vápencích vyhlodaly agresivní kyselky směrem zezdola k povrchu. Jezírko je naplněno kyselkou o teplotě 16-19 °C. Propast je známa od nepaměti, první písemná zmínka pochází z roku 1580. Po staletí byla nazývána Propasť či Kmotrova díra a váže se k ní celá řada pověstí. Je nejstarším krasovým jevem u nás zaznamenaným do mapy – J. A. Komenský ji zakreslil do Mapy Moravy z r. 1627.
Propast je součástí naučné stezky Národní přírodní rezervací Hůrka u Hranic a je k nahlédnutí volně přístupná.

Národní přírodní rezervace Hůrka, Hranice | Web: www.hranickapropast.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Původní synagoga, pravděpodobně s dřevěnou kupolí a krytá šindelem, stála ve dvoře hebrejské školy a pocházela ze 30. let 17. století. Počátkem 19. století přibylo židovského obyvatelstva natolik, že tato modlitebna už nedostačovala velkému množství věřících, ale několik žádostí o její rozšíření bylo zamítnuto. Až v r. 1864 mohli Židé starou synagogu zbořit a vystavět na jejím místě větší, v maursko-byzantském stylu romantického historismu podle návrhu vídeňského architekta Franze Machera. Budova, velká 20x14,5 metru a přistavená k zadní části domu, není orientována k Jeruzalému, ale pro nedostatek místa mezi okolní zástavbou směřuje k východu až severovýchodu. Za nacistické okupace byla synagoga uzavřena a její vybavení odvezeno. V koncentračních táborech zahynulo na 240 hranických Židů. Budova synagogy byla v r. 1943 zrekonstruována a umístěno sem městské muzeum.

Janáčkova 728, Hranice | Telefon: 581606077 | Web: www.mmghranice.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Poté, co byla Dobrovice zásluhou nového majitele Jindřicha z Valdštejna v roce 1558 povýšena na město, se její nová vrchnost snažila do té doby nevýraznou obec pozvednout. Jindřich dal stavět  výstavný zámek s kaplí a nový kostel. Obci daroval pozemky na nichž by se mohli usazovat řemeslníci. Nové poměry se však vyvíjely velmi zdlouhavě. Radní dlouhá léta předkládali své vrchnosti  ponížené supliky na různá vylepšení. Protože se neměli kde scházet a kočovali po domech purkmistrů, byla mezi jinými i žádost o stálé sídlo městské správy.  Jindřichův syn  Henyk z Valdštejna se zasloužil o velký rozvoj města. Na  počátku 17. století dostavěl zámek, zřídil zde knihtiskárnu a lékárnu, založil latinskou školu, kterou vydržoval. Jeho zásluhou byla roku 1612 městu udělena privilegia, kterými se Dobrovice  stala svobodným střediskem kraje. Když  měšťan Havel Valášek odkázal svůj statek a pozemky obci dobrovické a  Henykovi z Valdštejna,  byla přednesena žádost, aby tento statek na „rathaus vyhlásiti poručiti ráčil“, nechal Henyk vlastním nákladem na místě Valáškova gruntu stavět nové stavení.

Reprezentativní budova s věží a orlojem byla dokončena kolem roku 1610. Je známo, že na stavbě se podíleli italští mistři, kteří pracovali pro Henyka. Zasedací síň zdobil strop, jenž byl kopií vyřezávaného stropu z tanečního sálu Henykova zámku v Dobrovici. Zřízen zde byl i nový obecní šenk. Konšelé se v nové radnici scházeli k poradám. Z této doby pocházejí nejstarší dochované zápisy z nově  zřízených knih gruntovních a smolných. Pilíře, které jsou dnes po obou stranách průčelí, jsou o 60 let mladší než původní budova. Stavba jimi byla  podepřena, protože základy na jílovém podloží ustupovaly. Avšak již v roce 1673 o Velikonocích celá radnice lehla popelem. Neporušený zůstal pouze vstupní kamenný portál s městským znakem. Během jednoho roku  byla postavena znovu, ale v jednodušší podobě,  bez orloje a bez  honosného stropu v sále.

Možná nevíte, že před výstavbou restaurace-hotelu Radnice, tj. koncem 19. a počátkem 20. století sloužila celá původní radniční budova pohostinství. V přízemí  hosté sedávali na tvrdých lavicích u stolů se silnými deskami. Z dnešní zasedací síně v přízemí se vcházelo do sousední šenkovny a kuchyně. Nájemce bydlel v prvním patře. Velká klenutá místnost, dnes kancelář, byla vybavena nejnutnějším inventářem umožňujícím ubytování hostů. Protější taneční sál (obřadní síň) měl trámový strop a nad vchodovými dveřmi kruchtu pro muzikanty.

Později sídlil v prvním patře archiv města, v přízemí knihovna, v místnosti dnešního archivu šatlava.

Když v roce 1831 Anselm Thurn-Taxis v nepoužívaném zámku zřídil cukrovar, byly malované a vyřezávané renesanční stropy ze zámeckých sálů převezeny na sýpku v Bělé p. Bezdězem. Až po sto letech v roce 1930 se po vyjednávání představitelů města s tehdejšími majiteli, podařilo již silně poškozený  strop z taneční síně převézt do Dobrovice. Zašlé malby se podařilo obnovit akademickému malíři Bohumilu Čílovi. Po dalších nutných  opravách byl strop instalován do radniční obřadní síně. Ostatní stropy ze zámku jsou dnes k vidění na Švihově a v Mnichově Hradišti. Jména malířů a řezbářů  nejsou známa. Je pouze známo, že v Henykových službách  tvořili malíři  Elausen a Kreger Kraugus.

Období renesance vyznávalo kult  řeckých a římských klasiků. Výjevy na stropě jsou inspirovány Ovidiovými Metamorfózami, v nichž je líčen život pohanských bohů a řeckých a římských hrdinů.

Palackého náměstí 28, Dobrovice
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE

nám. Míru 149, Klatovy I.

 

Dnešní expozice barokní lékárny U Bílého jednorožce je další ze stálých expozic klatovského muzea. Tato ojedinělá farmaceutická a kulturněhistorická památka v naší republice podává obraz apatykářské práce i dobového prostředí 18. století, kdy lékárník Firbas přenesl inventář zrušené jezuitské lékárny do své světské lékárny na klatovském náměstí. Historie klatovského lékárenství však sahá až do poloviny 16. století, kdy ve městě provozoval tuto živnost Bernard Feuerbach. Existence lékárny v domě čp. 149 je doložena v archivních materiálech v roce 1639.

Provoz této historické lékárny skončil v roce 1966.

 

Otevírací doba: květen – říjen     úterý – neděle

                         9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

V době mimo sezónu je možno expozici navštívit po předchozí domluvě v muzeu.  

Rezervace hromadných návštěv na  tel.: 739 235 184, 376 326 362 

e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz

náměstí Míru 149, Klatovy | Telefon: 739235184 | Web: www.muzeum.klatovynet.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Baťův kanál je unikátní technická památka poloviny 20. století, která vznikla regulací ramen řeky Moravy a původně sloužila k nákladní přepravě uhlí a zavlažování. Vedla od Rohatce do Otrokovic s cílem vybudovat průplav spojujícího řeky Dunaj, Odru a Labe a napojit ho na dálkovou lodní dopravu. Od 50. let však využití kanálu stagnovalo a až ke konci 20. století bylo povoleno jeho opětovné využívání, ovšem jen pro turistické účely. Strážnické přístaviště se tak stalo jednou z možností pro cestovatele udělat si zastávka na více než 50 km dlouhé říční stezce.

Zámecká 2, Veselí nad Moravou | Telefon: 518325330 | Web: www.batacanal.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Židovská synagoga v Holešově patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale i v celé České republice. 

Jelikož je tato synagoga dnes již jedinou synagogou tzv. polského typu,která se  zachovala v původní podobě, bývá označována dokonce jako světový unikát. 

V Holešově byla židovská obec již v 15. století, která si vybudovala také původní dřevěnou synagogu, ale ta při požáru v roce 1560 shořela. Proto si hned potom vybudovala synagogu novou, která stojí dodnes. Tato renesanční budova se v jádře dochovala do dnešní doby, i když byla v roce 1615 upravena a rozšířena přístavbou předsíně a výtvarně sjednocena vnitřními úpravami r. 1737. Dnešní synagoga je budova dvoupatrová. 

Příční, Holešov | Telefon: 573397822 | Web: www.holesov.info/synagoga
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Svatý Hostýn (735 m n. m.) je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě. Zdaleka viditelnou dominantou vrchu Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Další významnou historickou památkou je unikátní hostýnská křížová cesta postavená podle návrhů Dušana Jurkoviče. Autorem mozaikových obrazů je moravský malíř Jano Köhler. Rozhledna stojící na vrcholku Hostýna pochází z roku 1897 a nabízí úchvatný výhled na Bystřici pod Hostýnem a vzdálenější rovinu Hané. V areálu poutních domů láká k prohlídce Svatohostýnské muzeum umístěné v prostorách jedinečného Jurkovičova sálu. Ve svých expozicích představuje historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost. Na galerii je expozice přírodnin, flóry a fauny Hostýnských vrchů.

Svatý Hostýn 115, Bystřice pod Hostýnem | Telefon: 573381693 | Web: www.hostyn.cz
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Starý židovský hřbitov

Byl založen v roce 1520 v jižní části za hradbami města. O té doby až do roku 1885 zde byli pohřbíváni nejen členové místní početné komunity, ale i Židé z bližšího i vzdálenějšího okolí. Na ploše přes půl hektaru napočítáme přes 1480 náhrobků.

Nejstarší dochovaný náhrobek z tmavého jemnozrnného pískovce s vrývaným hebrejským nápisem pochází v převodu na křesťanský letopočet z roku 1577. Početně převažují pískovcové náhrobky ze druhé poloviny 17. století a z 18. století. Plasticky vystupující hebrejské nápisy doplňují různé ozdoby s architektonickými prvky a typické symboly (žehnající ruce – kněžský rod Kohenů, konvice – kmen Levi apod.). Zvlášť výjimečný je mohutný náhrobek z počátku 17. století s ratolestí a lidskou tváří v kartuši.

Mezi několika mramorovými náhrobky vyniká náhrobek Enocha Wolfa s reliéfem vlka. Od konce 18. století už převažují náhrobky s dvojjazyčnými nápisy (v hebrejštině a němčině) s vrývaným písmem. Objeví se tu i náhrobky s výraznými novogotickými prvky a různé obelisky, některé ještě z pískovce, jiné z leštěné žuly. Na hřbitově upoutají pozornost i honosné tumby se dvěma stélami.

Revoluční třída, Nový Bydžov | Web: muzeum.novybydzov.cz/stary-zidovsky-hrbitov/d-1021/p1=1069
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Městská radnice je poprvé v pramenech připomínána k letům 1461 a 1462. Původně pozdně gotická stavba prošla renesanční a později i barokní přestavbou. Plánovaná přístavba druhého poschodí s mohutnou mansardovou střechou podle plánů místního stavitele Martínka z počátku 19. století se neuskutečnila.

Novogotická stavba z let 1863 až 1865 stojí na místě původní radnice a vedlejšího Hruškovského domu a po zboření jejich větší části byla postavena podle plánů chlumeckého zámeckého stavitele Josefa Míči.

Střední část radnice zaujímá velká zasedací síň vyzdobená novogotickým nábytkem od nechanického uměleckého truhláře J. Žabky, malbami místního malíře L. Nejedlého a bustami M. J. Husa a Jana Žižky z Trocnova od pražského sochaře J. Bartha. Tento sochař je také autorem velkých pískovcových soch ve výklencích průčelí radnice - Karla IV. a Jiříka Poděbradského (z roku 1890) . Ve vstupní hale radnice vpravo je zazděna vzácná pískovcová plastika z počátku 14. století - hlava mnicha z bývalého minoritského kláštera, objevená v roce 1844 v základech zbořené Metličanské brány.

V letech 1920 a 1956 dostala radnice omítku napodobující v rozporu s původním projektem pískovcové kvádry. Při velké rekonstrukci v posledních letech se vzhled kulturní památky znovu přiblížil původním plánům architekta. Při vchodu do radnice byly také opět osazeny pamětní desky T. G. Masaryka a Edvarda Beneše od hořického sochaře Karla Samohrda, zničené za minulého režimu. V přízemí radnice vlevo je obřadní síň.

Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov | Web: muzeum.novybydzov.cz/novogoticka-radnice/d-1061
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Panský dům - Majorát se nachází na východní straně náměstí. Na jeho místě stála od roku

1683 budova panských masných krámů. V roce 1719 byla přestavěna nákladem Václava

Norberta Oktaviána Kinského na panský dům s atikou a podloubím. Tato stavba byla

ojedinělým dokladem barokního městského panského domu. Počátkem 19. století došlo ke

klasicistní úpravě, podloubí bylo zazděno a později snesena i atika. V roce 1775, kdy došlo

k povstání selského lidu, byly v budově vězněni rebelové, kteří se již nevešli do panské

jízdárny. V současné době je v prostorách Majorátu umístěna základní umělecká škola.

Čelakovského, Chlumec nad Cidlinou
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Prvním písemně doloženým rychtářem byl roku 1431 Petr ze Sloupna. Za pernštejnského

přispění byla v letech 1524 – 1532 postavena renesanční chlumecká radnice. V roce 1618

došlo ke zničení požárem, poté až do roku 1671 ležela v troskách. Novou radnici dal v letech

1671-73 vybudovat Jan Oktavián Vchynský. Během své existence mnohokrát vyhořela a byla

opět vystavěna. První velká úprava v klasicistním stylu proběhla v letech 1852-54, počátkem

20. století nabývá své současné, novorenesanční podoby.

Čelakovského, Chlumec nad Cidlinou
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

V roce 1710 dal Václav Norbert Kinský postavit ve východní části chlumeckého náměstí

mariánský sloup oslavující četná vítězství vojsk císaře Josefa I. (1705 - 1711) a jeho spojenců

nad francouzskou armádou Ludvíka XIV. o španělské dědictví. Chlumecký mariánský sloup

je památkou prvního vstupu Kinských do politického dění na císařském dvoře na počátku 18.

století. Je s největší pravděpodobností dílem F. M. Katterbauera a patří mezi velmi hodnotné

památky české barokní plastiky. Mariánský sloup je osazen původními sochami sv. Jáchyma,

sv. Anny, sv. Josefa a Simeona a novějšími plastikami sv. Václava (z r. 1807) a sv. Jana

Nepomuckého (z r. 1863).

Čelakovského, Chlumec nad Cidlinou
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Socha rebela stojí východně od města na malém návrší řečeném „Skalka“. Připomíná nám

porážku selského povstání v roce 1775. Jejím autorem je významný sochař, malíř, grafik a

spisovatel Jakub Obrovský. Měla být odhalena v roce 1938, ale dočkala se až po válce.

Čelakovského, Chlumec nad Cidlinou
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Today´s primary school in Tyrš Street was built in two phases on the site of the original Dominican monastery, which was abolished by the emperor Joseph II in 1786. An east wing of a boy´s school was built in the first phase in 1882. In the second phase, which occurred from 1889 to 1891, a southern wing was built for a girl´s school. The scheme was created by the Prague-born architect Bedřich Münzberger and the construction was carried out by the constructor Josef Červený from Nymburk.  From 1994 to 1995, the buildings of the school, along with the tower and the clock, were generally repaired by the town. 

Tyršova, Nymburk
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

Beer brewing was one of Nymburk´s traditional industries since the Medieval Times.  Initially, the beer was made only in the houses which had a brewing right, but later the production was concentrated to the town brewery in today´s Soudní Street. The beer was made there from 1686 to 1898. At the end of the 19th century was established  a share company of townspeople with a brewing right. A decision about a construction of a new brewery and a malt house was made on a general assembly in May 1895. In Nymburk brewery, a great Czech writer Bohumil Hrabal (1914-1997) spent his childhood and youth. He was made one of the honorary city residents in 1991. The inhabitants, including the distinctive figure of uncle Pepin, and the environment of the brewery were inspiration, among other books, to the charming trilogy The Little Town by the Water (Cutting It Short, Lovely Wistfulness and Harlequin's Millions). In the area of the brewery is also located a memorial plaque dedicated to the writer.  However as was Hrabal´s wish, it´s only installed at the height where local dogs will be able to urinate.

Pražská, Nymburk
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

A historically documented fishermen´s house was built by the fisherman Jiří Bolo in 1737 as a “tiny house on the banks of the river Elbe”. In the middle of the 16th century, a Divišov fishermen´s house is reminded there.
According to the historical legend, Elizabeth of Bohemia got into the house by a ferry which transported her there across the river. In 1310, she fled from Prague to Nymburk to escape machinations of her brother-in-law, Henry of Bohemia. The current appearance of the house is from the beginning of the 20th century.

Na Přístavě, Nymburk
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

An unique discovery of an mound-grave from the late Stone Age – Eneolithic period (dated from 3 600 BC.) is an evidence of an ancient prehistoric settlement in the area that is today the centre of the town, a strategic marl hill near the River Elbe, in close proximity to the ford over the river.
The grave with a megalithic stone lining, in which lay the skeleton of a man in a slightly crouched position, was discovered in 1994 by PhD. Karla Motyková during a archaeological rescue excavation in street Na Příkopě. Simultaneously were also found remains of an inner wall of fortified settlement from the Bronze Age and a prehistoric ditch. Moreover, the entire floor plan of the medieval water moats and fortifications loosely replicates the original prehistoric fortification.

A modern metal pavilion was built by the town in 2010 and 2011 above the mound-grave. In there you can see an animated film which informs about the death of a significant man of the tribe and about the building of the marl mound-grave. The construction and the film production cost 6 816 200 Czech crowns. The landmark is freely accessible during the tourist season (April - October) daily from 9 a.m. to 5 p.m. Its scale model can be seen in a display case in the corridor of a Tourist Information Centre on the town square.

Na Příkopě, Nymburk
Kategorie: Památka

Hodnoceno 0x

The house stands on the left bank of the river Elbe in the area Na Bělidlech, house number 1661. The Nymburk-born architect Ladislav Caňkář built the villa for František and Marie Hrabal in the years 1939 and 1940. The Hrabals lived there until the end of the sixties of the 20th century.  Even Bohumil Hrabal lived there and he later often came by to visit his parents and uncle Pepin at the time when he still lived in Prague (he lived in Prague since the 1st October of 1950). Today, the villa serves as a town hostel.

Na Bělidlech, Nymburk
Kategorie: Památka

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA