databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Muzeum
Seznam služeb > Památka > Muzeum

Hodnoceno 0x

Jeden z nejosobitějších českých spisovatelů Bohumil Hrabal (1914-1997), který se narodil v Brně - Židenicích. Jeho život je spojen se středními Čechami a s Prahou. Vyrůstal v Nymburce, kde byl jeho otec právcem pivovaru. Později toto období zachytil v Postřižinách. Je autorem námětu k oskarovému filmu Ostře sledovasné vlaky.

Expozice byla otevřena v den nedožitých 85. narozenin 28. března 1999. Ústřední postavou celého projektu se stala Dagmar Hrabalová, švagrová B. Hrabala. Ta darovala nebo zapůjčila cenné rodinné předměty a dokumenty a zároveň vyzvala celou řadu Mistrových přátel k následování.Expozice byla otevřena v den nedožitých 85. narozenin 28. března 1999. Ústřední postavou celého projektu se stala Dagmar Hrabalová, švagrová B. Hrabala. Ta darovala nebo zapůjčila cenné rodinné předměty a dokumenty a zároveň vyzvala celou řadu Mistrových přátel k následování. Ve stylizované spisovatelově pracovně našla své místo celá škála unikátních předmětů uvádějících návštěvníka do soukromí velkého pábitele a života jeho rodiny. Nechybí tu prací stroje Consul a Torpedo, na nichž byla napsána většina Hrabalových textů. Na věšáku visí bundička, klobouk a známá beranice. Zarámované fotografie prarodičů Kilianových doplňují rodinné písemnosti a dokumentární snímky matky Maryšky, otce Francina, strýce Pepina, bratra Slávka, manželky Elišky - Pipsy, přátel. Je tu i bambusové křesílko, v knihovně ve výklenku si můžeme prohlédnout autorovy knihy ale i legendární námořnickou čepici strýce Pepina. Trojrozměrné předměty z osobního vlastnictví Bohumila Hrabala a příslušníků jeho rodiny doplňují historické snímky dokládající užívání těchto předmětů. Další část expozice v chodbičce mapuje vztahy B. Hrabala k výtvarnému umění, divadlu nebo filmu. Jeho osoba byla samozřejmě i inspirací pro umělce, což dokladuje například portrét od Josefa Jíry. Hrabalův vřelý vztah k pivu připomíná poslední část expozice, představující interiér a zázemí starobylé české hospody. V imitaci české hospody s původním vybavením shlédne krátký videodokument o B.Hrabalovi a na přání dostane i pivo.

Tyršova 174/6, Nymburk | Telefon: 325512473 | Web: www.polabskemuzeum.cz
Kategorie: Muzeum

Hodnoceno 0x

Tyršova, Broumov | Telefon: 491541262 | Web: www.merkurpolice.cz
Kategorie: Muzeum

Hodnoceno 0x

Muzeum sídlí ve druhém patře zámecké budovy. Svým návštěvníkům nabízí expozice zaměřené na historii města a regionu – archeologické nálezy doby kamenné a bronzové, fragmenty z gotického chrámu Panny Marie z nedalekého Kláštera-Hradiště, národopisnou sbírku lidových krojů, nábytku, pozoruhodné vyřezávané včelí úly z poloviny 19.století, staré kočárky a jízdní kola, ukázky z ornitologické sbírky zdejšího lékaře MUDr. Hořice nebo zařízení místní lékárny. .Zajímavostí jsou také modely Drábských světniček a pozornost si zaslouží i malá galerie z tvorby místních malířů. Stálé expozice jsou každou sezonu doplňovány výstavami historického nebo výtvarného charakteru.

V Lípách 148, Mnichovo Hradiště | Telefon: 326771001 | Web: www.mnhradiste.cz
Kategorie: Muzeum

Hodnoceno 0x

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE V KLATOVECH

Muzeum v Klatovech bylo založeno usnesením obecního zastupitelstva roku 1882. Základem jeho sbírek se stala soukromá sbírka starožitností Františka Junga, čítající cca 600 ks předmětů. V prvních letech byly exponáty vystaveny v přízemí klatovské radnice a posléze v malém dominikánském klášteře. V roce 1907 získalo muzeum pro sbírky část prostor nové budovy Městské spořitelny, o 32 let později tuto budovu celou. Muzeum zde v současnosti nabízí veřejnosti knihovnu a studovnu, tematické výstavy ve výstavním sále, k dispozici je audiovizuální sál pro aktivity kulturně-výchovné činnosti a stálou expozici „Historie Klatovska“. Tato expozice představuje reprezentativní výběr předmětů z bohatého sbírkového fondu, který má počátek již v 60. letech minulého století. Nabízí návštěvníkům výklad historie regionu na základě vybraných dokladů hmotné kultury, písemných pramenů či reprodukovaných reálií z terénu jihozápadních Čech. 

 

Hlavní budova je veřejnosti zpřístupněna v době od června do září od úterý do neděle a od října do května pak od pondělí do pátku vždy od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Návštěvu mimo uvedené termíny je možno uskutečnit po předchozí domluvě s pracovníky muzea.

 

Hostašova 1, Klatovy | Telefon: 376326351 | Web: www.muzeum.klatovynet.cz
Kategorie: Muzeum

Hodnoceno 0x

Založeno jako Archiv a muzeum královského města Kyjova profesorem gymnázia Janem Kučerou. Sbírky přístupny od roku 1913. Zásluhou Ludvíka Kaluse získalo sídlo v renesančním zámečku. V roce 2010 je součástí muzea nová moderní budova. Návštěvníci zhlédnou národopisnou, archeologickou a přírodovědnou expozici. Ta v podobě velkoplošného dioramatu, zahrnujícího významné biocenózy našeho regionu, pochází z roku 2004.

třída Palackého 70/13, Kyjov | Telefon: 518612338 | Web: www.masaryk.info/vlastivedne-muzeum-kyjov
Kategorie: Muzeum

Hodnoceno 0x

V roce 2001 byla zahájena rekonstrukce zcela zchátralého objektu. Městské muzeum

je umístěno v bývalém klášteře Loreta.Budova z let 1717 – 1740 byla postavena podle

plánů Františka Maxmiliána Kaňky. Okolo Lorety bývaly rozsáhlé zahrady a tiché kouty s

barokními sochami, jejichž dochovaná torza jsou vystavena na nádvoří.

V roce 1786, za vlády osvíceného císaře Josefa II., byla Loreta jako poutní místo zrušena.

Sloužila pak jako nemocnice, chudobinec apod. Expozice je věnována městu Chlumec

nad Cidlinou a okolí. Zahrnuje převážně období novověku. Jen malá část je věnována

archeologickým nálezům z doby pravěku, středověku a památkám bývalého vodního hradu.

Kostru expozice vytvářejí pozůstatky života zdejších obyvatel v 19. století. Jedná se o cenný

soubor střeleckých štítů, lidovou barokní architekturu, ukázky měšťanského životního stylu,

cechy a řemesla.

Čelakovského, Chlumec nad Cidlinou
Kategorie: Muzeum

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA