databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Zámek
Seznam služeb > Památka > Zámek

Hodnoceno 0x

Zámeček vystavěl italský architekt Carlo Lurago v letech 1666 – 1668 jako letní a lovecké sídlo pro hraběte Jana Humprechta Czernina z Chudenic. Stavba byla vybudována ve stylu raného baroka s prvky pozdní renesance a manýrismu. V roce 1678 zámek několikrát zasáhl blesk a Humprecht vyhořel. Během dvou let byl opraven, zvýšen o jedno poschodí a je možné říci, že od roku 1680 až dodnes existuje téměř ve stejné podobě.

Humprecht je naprosto nezaměnitelný svou odlišností od svých současníků, předchůdců i následníků. Oválný tvar jeho půdorysu, zajímavé řešení osvětlení horního sálu vystupující lucernou a netypická ozdoba vrcholu střechy – půlměsíc – z něj vytvářejí památku ojedinělou, kterou si s žádnou jinou nespletete. Zajímavé jsou i střípky historie, které se k zámku váží.

Po třech generacích Czerninů přešel Humprecht a celé kostecké panství do majetku rodiny Netolických z Eisenberka roku 1738. Ti uvažovali o radikální přestavbě zámku, aby mohl sloužit ne jako reprezentační sídlo, ale jako celoročně obyvatelný objekt. Patrně také z vojenských důvodů k této přestavbě nedošlo, Netoličtí dal Borgo si upravili nedaleký zámeček ve Vlčím Poli. Humprecht však poklesl na hospodářské zázemí panství, díky němuž byly opraveny střechy, roku 1829, ale atmosféra lovecké obory a zámečku se zázemím koníren, myslïvny, hájenky a dalších staveb se proměnila. Kované zábradlí z vyhlídkového ochozu bylo zpeněženo, zeď obory se začala rozpadat a sloužila po odprodeji jako stavební materiál. Definitivní zánik obory souvisel se stavbou železniční dráhy Mladá Boleslav – Stará Paka, kdy byl prostor dřívější honitby rozdělen na dvě části. Vlastní zámek postupně chátral, přestože stále vzbuzoval zájem. Polorozpadlou budovu zámku s celou oborou získalo roku 1926 město Sobotka, v rámci první pozemkové reformy došlo k zaknihování majetku začátkem třicátých let. Město také díky svým významným rodákům zahájilo opravy a vytvořilo zde první interiérové instalace v roce 1937 – čtyři místnosti věnované rodu Czerninů, prostor připomínající osobnost historika dr. Josefa Pekaře a upravilo nejzajímavější místnost v zámku – tzv. akustickou hodovní síň v 1.patře zámku.

 Po druhé světové válce se expozice v zámku proměňovaly, měly především muzejní a literární charakter – Čtyři ze Sobotky, expozice nakladatelství Albatros. V letech 1982-1992 byl zámek Humprecht ve správě Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích. Tato instituce zahájila opravy střech a omítek. Po těchto rekonstrukcích zámek přešel opět do majetku města Sobotky v roce 1992. Od roku 1994 město pokračuje v opravách zámku a ve spolupráci s územními pracovišti národniho památkového ústavu realizuje v zámku nové interiérové instalace, které přibližují využití zámku v dobách jeho největší slávy v 17. a 18. století. Díky nové expozici byly otevřeny prostory, které delší dobu nebyly návštěvníkům přístupné, s instalací, která uspokojí každou návštěvnickou otázku, týkající se historie zámku a jeho majitelů. V roce 2008 byl zámek prohlášen za národní kulturní památku.

 

Při návštěvě Sobotky doporučujeme dále navštívit také hrad Kost, vzdálený od Humprechtu 4 km, či blízký hrad Trosky nebo romantické údolí Plakánek.

 

Pod Humprechtem, Sobotka | Telefon: 493571583 | Web: www.humprecht.cz
Kategorie: Zámek

Hodnoceno 0x

V 18. století byl barokní budovou, k níž bylo později přistavěno druhé křídlo. K zámku patřil hospodářský dvůr, dva mlýny, pivovar a hostinec. Mezi dřívější majitele všenorského panství  patřila celá řada jmen, např. Jan Kluk ze Všenor (1372 - 1379), Jakub Všenorský ze Všenor

(kolem 16. století ), Vincenc Noltsch (od roku 1837 ) a Jan Nolč. Nynější pseudobarokní podobu dal zámku  v letech 1928 - 1929 Hanuš Kasalický - vlastník do roku 1946. V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a je pro veřejnost uzavřen, stejně jako zámecký park, ve kterém je řada cenných stromů (pyramidální dub, smuteční vrba , jasan jednolistý a další).

U Silnice 151, Všenory
Kategorie: Zámek

Hodnoceno 0x

Původně renesanční zámek, přestavěný do nynější barokní  podoby. K zámku patří také konírny, jízdárna,  sala terrena a francouzský park, na který navazuje park anglický.

Součástí areálu je i komplex kapucínského kláštera, kostela svatých Tří králů a kaple sv. Anny.

V objektu zámku jsou v současné době přístupny 2 prohlídkové okruhy:

První okruh (50 min.) představuje dobové interiéry rodu Valdštejnů s kabinetní obrazárnou,

sbírkami delfské fajáns, orientálního a míšeňského porcelánu a valdštejnskou knihovnou z Duchova, spravovanou v 18. století G. Cassanovou.

Druhý okruh (45 min.) seznamuje s historií kompletně dochovaného zámeckého divadla.

Od 1. 5. 2013 jsou nově zpřístupněny prostory, které připomínají setkání Svaté aliance v

roce 1833.

V Lípách 148, Mnichovo Hradiště | Telefon: 326773098 | Web: www.mnichovo-hradiste.cz
Kategorie: Zámek

Hodnoceno 0x

Raně barokní zámek s rozsáhlou zahradou francouzského typu. Stavba současné podoby zámku byla zahájena podle projektu Filiberta Luchese v roce 1650, kdy se majitelem panství stal hrabě Jan z Rottalu. V rámci prohlídkového okruhu můžete spatřit salla terrenu s bohatou štukovou výzdobou a freskami, honosný velký sál, zámeckou kapli či panský pokoj. Další historické sály slouží jako Zámecká galerie, prezentující výstavy slavných českých i zahraničních umělců.

Součástí areálu je zámecký park, jehož dominantu tvoří unikátní vodní systém ve tvaru Neptunova trojzubce. V pravé části parku se nachází tzv. Růžová zahrada, v níž je umístěn pomník hudebního skladatele F. X. Richtra a hvězdárna.

 

Zámek Holešov nabízí

  • prohlídkový okruh
  • zámecký park a plně funkční hvězdárnu
  • pronájem pro svatby, oslavy, firemní večírky, konference apod.
  • sály a sálky s variabilním uspořádáním a technickým zázemím až pro 600 osob
  • kvalitní catering
náměstí F. X. Richtra 190, Holešov | Telefon: 571160880 | Web: www.zamekholesov.cz
Kategorie: Zámek

Hodnoceno 0x

Bystřický zámek je ojedinělou ukázkou toho, jak se šlechtické sídlo v průběhu času měnilo. K původním renesančním stavbám byly během let přistavovány nové budovy.Významná je klasicistní část architekta F. A. Grimma z druhé poloviny 18. století.

V přízemních prostorách hlavní budovy najdou návštěvníci expozici městského muzea, v prvním poschodí se konají výstavy, koncerty vážné hudby a svatební obřady.

Pod Platany 1, Bystřice pod Hostýnem | Telefon: 573501901 | Web: www.bystriceph.cz
Kategorie: Zámek

Hodnoceno 0x

Byl zbudován v letech 1721 – 1723 jako venkovská rezidence hraběte Františka Ferdinanda

Kinského, pozdějšího nejvyššího kancléře Království českého. Plány zhotovil jeden z

nejvýznamnějších architektů českého baroku Jan Santini – Aichl, který patrně navrhl i severně

stojící kapli Zvěstování Panny Marie. Název Karlova Koruna dostal zámek na počest císaře

Karla VI.., který tu pobýval po své korunovaci v roce 1723. Zámek představuje jedno z

vrcholných děl české zámecké barokové architektury. Architekt František Maxmilián Kaňka,

který stavbu prováděl, dokončil i její vnitřní úpravy. Ještě v 18. století byly postaveny vedlejší

obytné budovy, protože samotný zámek sloužil jen k reprezentačním účelům. V roce 1943

požár zničil krov zámku, klenbu i vnitřek hlavního sálu. Po 2. světové válce a po násilném

znárodnění zámku státem bylo započato s rozsáhlou obnovou, která byla ukončena v roce

1969 instalací stálé výstavy barokního umění v Čechách. Po roce 1989 byl v restituci zámek a

přilehlé panství vrácen zpět rodu Kinských a doplněn původním mobiliářem. V současné době

je zámek přístupný veřejnosti.

Čelakovského, Chlumec nad Cidlinou
Kategorie: Zámek

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA