databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Bystřice pod Hostýnem
Telefon: 573501911
Email: posta@mubph.cz
Web: http://www.bystriceph.cz
Popis města

Na úpatí Hostýnských vrchů se v nadmořské výšce 308 metrů nad mořem rozkládá Bystřice pod Hostýnem. Město je východiskem do rekreační oblasti Podhostýnského regionu a je jejím přirozeným kulturním a průmyslovým centrem.

V Bystřici pod Hostýnem a integrovaných obcích žije trvale asi 8 400 obyvatel. Dominantami města jsou kostel sv. Jiljí na hlavním Masarykově náměstí a rozsáhlý komplex bystřického zámku na druhé straně řeky. Podobu města utvářejí malebné ulice, domy s novými fasádami, město je plné zeleně. V centru se nacházejí všechny důležité instituce, úřady, banky, zdravotnická zařízení. Říčka Bystřička dělí město na dvě poloviny, a zároveň jej spojuje množstvím mostů a můstků. Protéká i největším městským parkem Zahájené, kde se nachází koupaliště, minigolf, tenisové kurty a fotbalový stadion.

Město proslulo tradicí nábytkářské výroby, která zde dodnes převládá. Svůj volný čas tráví občané města aktivně v řadě spolků, sdružení a organizací, jak sportovních (házená, fotbal, minigolf, biatlon, cyklistika), tak i kulturních a společenských. Živé folklorní tradice z pomezí Valašska a Záhoří vrcholí jednou za dva roky mezinárodním festivalem "Na rynku v Bystřici".

V zámku se v letní sezoně koná řada výstav a koncertů, sídlí zde informační centrum s půjčovnou kol.

Do zeleného okolí, které město ze všech stran obklopuje, přijíždějí turisté a poutníci, aby zde trávili volný čas. Pravděpodobně nejlákavějším místem v okolí je poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně. Svatý Hostýn je s dalšími poutními místy Svatý Kopeček (Olomoucký kraj) a Velehrad (Slovácko) spojen poutními stezkami. Hostýnské vrchy křižují trasy Hostýnské magistrály, což je síť 52 km značených tras vhodných pro pěší turisty, cyklisty i zimní sporty.

 

Historie

Okolí Bystřice pod Hostýnem bylo osídleno už v pravěku. Samotné město vzniklo o mnoho století později na křižovatce obchodních cest. Nejstarší písemná zpráva pochází až z 8. ledna 1368, kdy se městečko Bystřice stává majetkem Bočka z Kunštátu, praděda krále Jiřího z Poděbrad. Boček začal stavět své sídlo pod nedalekým vrchem Tesákem. V 15. století se sídlo bystřických pánů přesouvá do Bystřice. Roku 1440 se poprvé zmiňuje zdejší zámek. Roku 1650 koupili panství Rottalové.

František Antonín z Rottalu nechal v polovině 18. století (1747) postavit poutní kostel na Sv. Hostýně. Roku 1827 se Bystřice dostala do rukou svobodného pána Oliviera Loudona, potomka slavného generála. Za jeho vlády dosáhla Bystřice největšího věhlasu a rozkvětu. Olivier i jeho syn Ernst byli nadšenými botaniky, pěstovali v Bystřici mnoho zajímavých rostlin. Do dnešní doby se v Bystřici dochovala vzácná, více než 150 let stará platanová alej, která nemá v naší republice obdoby. Loudonové byli posledními šlechtickými majiteli panství. Náleželo jim do roku 1933.

V polovině 19. století se zmiňují zdejší lázně. Léčily se tu nemoci dýchacího ústrojí, a to čerstvým vzduchem, tzv. jehličnatými koupelemi a žinčicí (ovčím mlékem). Rozkvět Bystřice nastal po roce 1817 díky Rukopisu královedvorskému. V souvislosti s ním ožily pouti na Sv. Hostýn. V důsledku toho přibylo i živností souvisejících s poutěmi, rozvíjí se výroba perníku, svící a voskových obětin.

K největšímu rozvoji kraje došlo po roce 1861. Tehdy přišli do Bystřice němečtí průmyslníci. Michael Thonet se svým synem Augustem zde založil továrnu na ohýbaný nábytek. Svého času to byla největší továrna na ohýbaný nábytek v Evropě. Rozšíření průmyslové výroby znamenalo i velký příliv nových dělníků, nových obyvatel obce. Takže už v roce 1864 mohla být Bystřice prohlášena městem. Díky Thonetům byla také do Bystřice v roce 1882 zavedena železnice.

Přes mnohá úskalí, kterými kraj prošel (obrovské požáry v letech 1594, 1789 a 1815 a povodně v roce 1593 a 1997), dnes město Bystřice vzkvétá. Novodobá historie představuje Bystřici pod Hostýnem jako poklidné město v podhůří Hostýnských vrchů, které je domovem 8 400 obyvatel a turisticky vyhledávaným místem.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA