databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Čelákovice
Telefon: 326 929 111
Email: mu@celakovice.cz
Web: http://www.celakovice-mesto.cz
Popis města

Čelákovice, město vybudované při levém břehu Labe, leží v severovýchodní části současného okresu Praha - východ. Nížina kolem středního toku Labe s nadmořskou výškou kolem 200 m byla osídlena téměř nepřetržitě od mladší doby kamenné, což dokládá množství archeologických nálezů.

 

Nejstarší písemná zpráva o Čelákovicích je datována rokem 1290. V té době zde stál kostel a západně od něho dřevěný objekt na kamenné podezdívce, nahrazený kolem roku 1300 kamennou patrovou stavbou tvrze. Tvrz měnila v průběhu staletí svou podobu. Poslední rekonstrukce ji vrátila vzhled goticko-renesanční stavby. Tvrz, kostel, středověký mlýn a budova děkanského úřadu z roku 1782 tvoří historické jádro města.

 

Svou historii nese i budova radnice, zřízená v roce 1553, zničená za třicetileté války. Znovu opravena a rozšířena o podloubí byla po požáru v roce 1719. V roce 1911 byla postavena novobarokní radnice podle K. Saxe z Čelákovic, dnes sídlo Městského úřadu. Jmenované stavby jsou pro svou historickou hodnotu chráněny jako kulturní památky.

 

Důležitou složkou obživy obyvatel bylo od počátku rybářství a zemědělství. Od poloviny 19.století také košíkářské řemeslo. Odkazem je košíkářská expozice městského muzea v domku malíře Čeňka Jandy.

 

Průmyslový rozvoj začal až po roce 1900. Roku 1903 zakládá V. Červinka továrnu na zemědělské stroje, v roce 1906 je postavena továrna na akumulátory R. Stabenova /Kovohutě/, roku 1910 založil J. Volman továrnu na obráběcí stroje - TOS, později největší ve městě. Po roce 1922 se dostaly Čelákovice ve známost říčními lázněmi Grádo na labském ostrově, zničené regulací řeky do konce roku 1937.

 

V důsledku vznikajících podniků se změnil i dosavadní charakter města. V prvních desetiletích 20. století prudkou výstavbou rodinných domků a vilek. V roce 1939 realizoval čelákovický stavitel K. Bíbr projekt J. Štursy a K. Janů a vznikla cenná funkcionalistická stavba tzv. Volmanova vila.

 

Po druhé světové válce začala převažovat sídlištní výstavba. Z přelomu 40. a 50. let je převážná část sídliště na západním okraji města, zvané V Prokopě. V 60. letech byly postaveny panelové domy, nejprve na volných pozemcích jižní části města, později si jejich výstavba vynutila demolici části staré zástavby ve středu města.

 

Rok 1989 znamenal ukončení panelové výstavby. Některé domy připravené k demolici v jádru města byly rekonstruovány v původním stavebním stylu. Nový územní plán vymezil lokality pro výstavbu rodinných domků, a to zejména na východním okraji města.

Ve struktuře hospodářské sféry nedošlo k zásadnější změně. Podnik TOS Čelákovice se sice rozčlenil na několik samostatných subjektů, ale jeho výrobní zaměření zůstalo. Ve městě vznikla řada nových firem, z nichž nejzajímavější je CDC a.s. Czechoslovakia - výrobce kompaktních disků.

 

K městu se váže svým narozením či životem také řada osobností. Matěj Červenka - biskup Jednoty bratrské, nar. 1521, Jan Zach - hudební skladatel, nar. 1699, Josef Vojtěch Sedláček - filosof, spisovatel, nar. 1785, Josef Jiří Stankovský - spisovatel, nar. 1844, Čeněk Janda - malíř, nar. 1908, Alois Vašátko - velitel stíhací skupiny v Anglii, nar. 1908, Vladimír Kovařík - literární historik , nar. 1913, Jindřich Hilčr - básník, publicista, nar. 1921, Eduard Petiška - básník, spisovatel, nar. 1924, Jaroslav Šajn - sochař, nar. 1926, Jiří Hanžlík - malíř, grafik, nar. 1932 a mnoho dalších.

 

Součástí města jsou původně samostatné Sedlčánky a Záluží a také osada Císařská Kuchyně. Dnes je obývá 11 109 obyvatel.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA