databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Duchcov
Telefon: 417514411
Email: mu@duchcov.cz
Web: http://www.duchcov.cz/
Popis města

Duchcov, město s devíti tisíci obyvateli, ležící na úpatí Krušných hor 8 km západně od Teplic, poskytne svým návštěvníkům množství přírodních, historických, kulturních i technických zajímavostí. Krušné hory, dosahují zde nadmořské výšky více jak 850 m, vytvářejí na severozápadě mohutnou hradbu, prudce vystupující téměř z roviny. Na protilehlé straně vzdálenější a malebnější, tvoří obzor homole vyhaslých sopek Českého středohoří. Samotné město je jakoby zasazeno do přírodní i rukou člověka vytvořené zeleně.

 

Historie Duchcova se odvíjí od konce 12. století, nejstarší písemný záznam o něm je z roku 1240. Tehdy je ještě nazýván „Tockczaw“, později přechází název města na Duchczow a německou verzi Dux. V roce 1460 český král Jiří z Poděbrad uděluje městu městský znak a městskou pečeť. Příslušnost města k české koruně ve znaku dokládá dvouocasý lev na štítu s třemi červenými a dvěma černými svislými pruhy. V 15. století potvrzuje český král Vladislav Jagelonský městu jeho výsady.

 

Třicetiletá válka město několikrát zpustošila, přivedla však do něj rod Valdštejnů, jenž pak dlouho ovlivňoval jeho další vývoj. Valdštejnové se zasloužili o velký stavební rozvoj města, přestavbu a další stavební úpravy místního zámku, včetně zámecké zahrady, iniciovali první pokusy s dobýváním hnědého uhlí a podobně. Josef Emanuel z Valdštejna přivedl v roce 1785 na duchcovský zámek známého filozofa, světoběžníka a dobrodruha, Giacoma Casanovu. Ten  zde v roli zámeckého knihovníka strávil třináct let svého života a v roce 1798 zde zemřel. Za pozornost stojí, že v této době napsal většinu svých literárních děl včetně světoznámých Pamětí.

 

expozice slohového nábytku Uměleckého a průmyslového muzea, díla českého baroka ze sbírek Národní galerie a především expozice Giacoma Casanovy. Prostory zámku jsou k dispozici i snoubencům, kteří zde mohou slavnostně uzavřít manželský svazek. Zámecká zahrada, z části zasažená povrchovou těžbou uhlí v padesátých letech, se postupně vrací k parku v anglickém stylu. Barokní hospitál stojící původně na jejím západním okraji však nalezneme jen ve formě modelu v budově zámku. Zato fresku Václava Vavřince Reinera z kaple tohoto hospitálu můžeme spatřit v původní velikosti v kopuli pavilonu, k tomuto účelu v zámecké zahradě postavenému.

 

Zahradu i nádvoří zámku zdobí sochy z dílny Matyáše Brauna. Na zámecké budovy navazuje kostel Zvěstování P.Marie, pocházející z počátku 19. století. 
I on má pohnutou historii, neboť byl 10. května 1945 vypálen a nenávratně byla ztracena Reinerova i Braunova díla tento kostel zdobící. Po částečných opravách dnes čeká na celkovou rekonstrukci. Náměstí, navazující na tyto objekty, zdobí sloup Nejsvětější Trojice a kašna se sochou sv. Floriana. Nedaleko odtud nalezneme kapli sv. Barbory s náhrobní deskou v těchto místech pohřbeného Giacoma Casanovy a secesní evangelický kostel. Celý střed města je prohlášen za památkovou zónu a snaha vedení města je všechny, zde nacházející objekty, postupně regenerovat.

 

Příroda, uprostřed které Duchcov leží, volně a nenásilně navazuje na městskou zeleň a vodní plochy uvnitř města a přímo vybízí k procházkám či projížďkám na kole. Na jeho okraji tak naleznete koupaliště s neustále protékající vodou, čerpanou z puklin teplického porfyru hluboko pod povrchem, i další možnosti koupání v přírodních vodních nádržích. Pro rybáře je tu dostatek příležitostí k provozování tohoto sportu na vodách obklopujících Duchcov s velkým množstvím ryb.

 

Sportovní oddíly ve městě působící Vám umožní si zahrát tenis, odbíjenou, fotbal, kuželky, provozovat atletické disciplíny a řadu dalších sportů. V zimě se nabízejí ke klasickému lyžování i sjezdovým disciplínám krušnohorská lyžařská střediska v nedalekém Mikulově a Novém Městě, kam je možno se dopravit z Duchcova hromadnou nebo individuální dopravou. Ubytovat Vás a poskytnout stravování je připravena celá řada penzionů a ubytovacích zařízení v Duchcově.

 

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA