databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Holice
Telefon: 466741211
Email: holice@mestoholice.cz
Web: http://www.mestoholice.cz
Popis města

Holice jsou prvně zmiňovány v roce 1336 jako součást Chvojnovského panství, náležejícího králi Janu Lucemburskému. V patnáctém století se již hovoří o městečku, k němuž nezbytně patří "rathouz" neboli radnice. První dvě dřevěné budovy lehly popelem, kamenná radnice byla dostavěna v roce 1824. Svým charakteristickým vzhledem se na více než jedno století stala dominatnou rozlehlého náměstí. Byla zničena v květnových dnech roku 1945. Náměstí, nesoucí jméno T. G. Masaryka, tvoří institucionární i obchodní centrum města.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA