databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Hradištko
Telefon: 257740441
Email: obec@hradistko.cz
Web: http://www.hradistko.cz
Popis města

Území obce se rozkládá nad soutokem Vltavy a Sázavy, tedy v oblasti středního povltaví a dolního posázaví. Počátky osídlení zde sahají až do neolitu.
Cenné archeologické nálezy dokládají strukturu života a práce v nejstarší řemeslnické a tržní osadě Sekanka ve 13. století.
Starobylá ves patřila do husitských válek Ostrovskému klášteru, poté byla v držení šlechtických rodů.
V 16. století zde byla postavena renesanční tvrz, která s celým panstvím přešla do majetku strahovského kláštera.  

Počátkem 18. století byla přebudována na barokní zámeček, dnes sídlo Obecního úradu.
V obřadní síni jsou zachovány malby J. Spitzera s námětem Poslední večeře Páně. Zámecká zahrada je ohrazena zdí s výklenkovými kaplemi křížové cesty.
Od r. 1848 je Hradištko samostatnou obcí, jejíž součástí jsou i bývalé plavecké osady Brunšov, Šlemín, Pikovice.
Roku 1875 byla založena v obci škola a poč. 20. století hasičský sbor.
Za II. Světové války byly občané nuceně vysídleni, území se stalo výcvikovým prostorem zbraní SS. V roce 1943 zde Němci zřídili pobočku koncentračního tábora ve Flossenburgu. Pořad České televize Historie.cs o vystěhování naší obce a celého regionu mezi řekami Vltavou Sázavou, Benešovem, Bystřicí a Sedlčany, můžete si jej pustit na iVysílání České televize.
Po válce byl postaven Památník obětem II. světové války, kde se každoročnč koná pietní vzpomínka.

Obec je od 20. let 20. století územím značného turistického zájmu. Početná zástavba rekreačními objekty vytváří zvýšené nároky na zachování pěkného životního prostředí. Území katastru Hradištka je z hlediska ekologické stability charakterizováno jako velmi vyrovnaná krajina.
Nachází se zde cenné přírodovedecké lokality: Národní památka Medník, kterou prochází 7km dlouhá naučná stezka a jejímž symbolem je rostlina Kandík psí zub.
Dále se zde nachází přírodní rezervace Kobylí dráha nad Štěchovickou přehradou.

V Pikovicích, které jsou známým vodáckým cílem, začíná turistická "Posázavská stezka", vedoucí romantickým údolím kolem četných skal a trampských osad až do Žampachu.

V obci je pošta, zdravotní stredisko, škola, mateřská škola, kemp, penzion, restaurace, prodejny potravin, zeleniny, cukrárna aj. a provozovny řady služeb kadeřnice, autoopravna, solárium, truhlář, sklenár aj. Mezi nejvýznamnější podniky v obci patří Českomoravská společnost chovatelů a.s., Natural s.r.o. a tiskárna WAP a.s..
Žije zde 1350 stálých obyvatel a je zde 1735 rekreačních objektů.

Doprava do obce: autobus - Pražská integrovaná doprava (fa Bosák)
vlak - z Hlavního nádraží / Vršovic / Braníka do stanice Petrov u Prahy (Pikovice)
autem - výpadová silnice Strakonice / směr Zbraslav a Slapy, ve Štěchovicích odbočit vlevo přes most.
Dostanete se k nám také po Vltavě do Štěchovic (trasa Praha - Slapy od 1. 5. do 28. 8.) a potom přes most Dr. Ed. Beneše.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA