databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Klenčí pod Čerchovem
Telefon: 379794231
Email: urad.mestyse@klenci.cz
Web: http://www.klenci.cz/
Popis města

Městečko Klenčí pod Čerchovem (něm. Clenitsch) leží na úpatí pohoří Český les, nedaleko jeho nejvyššího vrcholu – Čerchova (1042 m). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325, kdy bylo Klenčí zmiňováno v privilegiu Jana Lucemburského jako jedna z jedenácti chodských vesnic na Domažlicku, založená k ochraně hranic Českého království. Obyvatelé těchto vsí – Chodové, vykonávali strážní službu na česko – bavorské hranici, a za to byli odměňováni mnoha výsadami. Od 16. století však byli postupně zbavováni svých svobod. Bránili se tomu několik století. Nejznámější je jejich odpor vůči pánovi z Lamingenu (Lomikar), který skončil popravou jejich vůdce – Jana Sladkého Koziny.

 

V obci je již v r. 1481 připomínán kostel, na jehož místě byl v r. 1746 postaven nový barokní, zasvěcený sv. Martinovi.

 

Klenčí bylo umístěno na zemské stezce, která směřovala z Řezna do Prahy. Od r. 1546 přes obec vedlo pravidelné poštovní spojení. Dodnes se v Klenčí dochovala budova pošty z počátku 18. století. V r. 1680 bylo Klenčí císařem Leopoldem I. na žádost Wolfa Maxmiliána z Lamingen povýšeno na město, které získalo tři výroční a jeden týdenní trh.

 

Po Lamingenově smrti koupil koutsko – trhanovské panství, které zahrnuje i Klenčí, rod Stadionů. V 18. a první polovině 19. století žilo městečko z příjmů spojených s provozem na obchodní komunikaci (celnice, poštovnictví, povoznictví, trhy a pohostinství) a ze zemědělské činnosti. Význam dálkové cesty upadá po r. 1861, kdy byla uvedena do provozu železnice Domažlice – Plzeň – Praha. V r. 1910 je dokončena železniční trať z Domažlic přes Klenčí do Tachova.

 

V polovině minulého století bylo Chodsko a s ním i Klenčí objeveno spisovatelem K. J. Erbenem a Boženou Němcovou, kteří obdivovali boj Chodů za svobodu, zachovalou kulturu, zvyky a řeč. Po r. 1900 se obec stala vyhledávaným letoviskem českých vlastenců.

 

Klenčí je rodištěm tří významných osobností – spisovatele Jindřicha Šimona Baara (1869 – 1925), hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha (1876 – 1967) a spisovatele Jana Vrby (1889 – 1961). Všichni tři jsou pohřbeni na klenečském hřbitově.

 

Na konci druhé světové války (26.4.1945) byla část městečka zničena náletem spojenců. Tehdy vyhořela také stará klenečská radnice a fara a v nich uložené staré matriky a jiné archiválie.

 

Od roku 1945 žije městečko poklidným životem, v letní sezóně zpestřeném návštěvou tisíci turistů, navštěvujících Baarovo muzeum a další pamětihodnosti. V r. 1990 po opětovném otevření hraničního přechodu Lísková – Höll ožila původní cesta do bavorského Waldmünchenu, která přivádí na Chodsko mnoho návštěvníků, toužících poznat krásy tohoto kraje.

 

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA