databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Kosmonosy
Telefon: 326722735
Email: sekretarka@oukosmonosy.cz
Web: http://www.kosmonosy.cz/
Popis města

Osídlení území obcí Kosmonosy a Horní Stakory na výslunných svazích vulkanické výšiny je podle četných archeologických nálezů známé od mladší doby kamenné (neolitu), zhruba od 7. tisíciletí př. n. l. Další známky osídlení pocházející z dob Keltů, Germánů i Slovanů až do středověku, kdy Kosmonosy vstupují do historie prvním písemným záznamem z roku  1186. Tehdy vesničku s hospodářským dvorem, patřící pod správu Pražského hradu, věnoval přemyslovský kníže Bedřich řádu Johanitů. Ti zde patrně v pozdějším areálu postavili kostelík sv. Martina. Další významné stavby, tvrz a později renesanční zámek, rozlehlá obora s myslivnou a hospodářský dvůr pocházejí z 15. až 16. stol. Za vlastníků panství Tovačovských z Cimburka a Krajířů z Krajku. Obec přečkala bez větších škod třicetiletou válku, kdy mezi jinými vlastnil panství proslulý válečník G. H. Pappenheim.

 

Podstatný zlom ve vývoji obce nastal koupí panství českým rodem Černínů z Chudenic v roce 1650. Postupně vznikl velkolepý urbanistický celek reprezentativních i hospodářských budov. Většina dnešních stavebních památek pochází z doby vlády několika generací Černínů až do roku 1739. Pro realizaci svých záměrů povolali věhlasné architekty, jakými byli např. G. B. Alliprandi, F. Carrati, G. B. Maderna a další.

 

V roce 1763 vznikla v Kosmonosích jedna z nejstarších textilních manufaktur v Čechách, jejíž výrobky, zvlášť bavlněné šátky, se staly vyhledávaným zbožím doma i v cizině.

 

V roce 1865 byl založen ústav pro duševně choré, který se postupně rozrůstal a v současné době jeho objekty tvoří komplex Psychiatrické léčebny.

 

V roce 1913 byly Kosmonosy císařským dekretem povýšeny na město. V letech 1947 - 1954 a 1974 - 1990 byly Kosmonosy administrativní cestou sloučeny s Mladou Boleslaví. Po pádu totalitního systému se Kosmonosy z vůle občanů a usnesením vlády České republiky a České národní rady ze dne 3. září 1991 staly znovu samostatným městem. V r. 1994 bylo vyhověno žádosti občanů obce Horní Stakory o připojení ke Kosmonosům. V současné době dochází ve městě k rozsáhlé stavební činnosti.

 

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA