databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Kraslice
Telefon: 352370411
Email: sekret@meu.kraslice.cz
Web: http://www.kraslice.cz/
Popis města
Kraslice se vyvinuly z několika původních osad v údolí řeky Svatavy, které vznikly jako podhradí kraslického hradu a především jako sídlo horníků.
Poprvé je osídlení písemně zmiňováno roku 1356, kdy udělil Karel IV. hrad s městečkem jako léno rytíři Rűdigerovi ze Sparnecku. Místo bylo významné svou polohou při důležité obchodní cestě do Erfurtu a okolními rudnými ložisky.
Roku 1370 byla Kraslicím udělena městská práva.
 
Během 15. a 16. stol. se Kraslice rozrostly z nevelkého venkovského sídla na prosperující město s 6 000 obyvateli.
 
Již v 17. stol. se objevují první zárodky budoucí slavné tradice kraslické výroby hudebních nástrojů a krajek. Teprve v 19. stol. se však produkce koncentruje v dobře organizovaných manufakturách, později továrnách (hudební nástroje byly vyváženy do celého světa.
 
V polovině 19.stol. zanikla panská správa a Kraslice se staly nejen sídlem městské samosprávy, ale také politického a soudního okresu.
V roce 1876 byl zahájen provoz na železniční trati Sokolov – Kraslice a v roce 1890 založena městská spořitelna.
Roku 1904 byla postavena městská elektrárna a v roce 1905 byla otevřena okresní nemocnice.
 
Velkou ranou byla však 1. světová válka, která městu přinesla bídu. V roce  1918 obsadily město čs. vojenské oddíly a zmařily plány německých nacistů vytvořit provincii Deutschböhmen.  Odpor kraslických němců (z 12 500 obyvatel bylo jen 107 Čechů) pokračoval a vyvrcholil vyhlášením stanného práva pro celý okres v říjnu 1921.
 
V září 1939 došlo k ozbrojeným útokům tzv. sudetské legie na českou policii, finanční stráž a úředníky, které potlačil až oddíl čs. armády.
 
Po odtržení Sudet navštívil Kraslice Adolf Hitler, který tu byl nadšeně uvítán zfanatizovaným davem. Za 2. světové války přešla řada továren na zbrojní průmysl. Byly tu zřízeny zajatecké tábory a pobočka koncentračního tábora Flossenburg.
 
V dubnu 1945 podniklo americké letectvo nálet na dolní nádraží a v  květnu 1945 pronikly do Kraslic první jednotky americké armády.
Po odsunu německého obyvatelstva osídlili město Češi.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA