databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Lhotka nad Labem
Telefon: 416539039
Email: obec@lhotkanadlabem.cz
Web: http://www.lhotkanadlabem.cz
Popis města

Ves vznikla pravděpodobně záhy po založení města Lovosice, a to koncem XII. století, ale dle předhistorických vykopávek, které se zhusta na katastru Lhotky objevovaly, lze soudit, že místo bylo osídleno již v dobách pradávných. V listinách objevuje se poprvé v r. 1251, kdy Smil, syn Jindřicha z Lipé, prodal Lovosice spolu s dalším zbožím, mezi tím i ves Lhotku (Roylhot) klášteru cellskému v Míšensku. Také v privilegium daném r. 1395 Václavem IV. cellskému klášteru se ves pod jménem Roylhot vyskytuje.

V r. 1323 byla ve vsi tvrz. V r. 1420 leželo ve vsi vojsko Zikmundovo a v r. 1426 Husité Lhotkou několikrát protáhli. Ve čtvrtek po sv. Kateřině r. 1540 prodal klášter cellský všechno své zboží i s Lhotkou Šlejnicům. Od těch dob zůstala vesnice stále při Lovosicích.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA