databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Lipník nad Bečvou
Telefon: 581773763
Email: tic@mek-lipniknb.cz
Web: http://info.mesto-lipnik.cz
Popis města

Město Lipník nad Bečvou je starobylým městem Moravské brány, ležícím při řece Bečvě v nadmořské výšce 233–246 metrů. Z jihu je město lemováno Hostýnskými vrchy, ze severu Oderskými vrchy.

První písemná zmínka o Lipníku nad Bečvou pochází z roku 1238.

Dobu největšího rozkvětu zažil v letech 1474–1554 za pánů z Pernštejna. V této době vzniklo opevnění města v délce 1137 m s třinácti baštami a dvěma věžovitými vstupními branami. Uvnitř dodnes zachovalých středověkých hradeb je soustředěno mnoho cenných historických památek. Významným prvkem městského panoramatu je renesanční zvonice z roku 1609 se slunečními hodinami a 90 centýřů = 5.050 kg vážícím zvonem Michalem. S touto památkou sousedí neméně významný kostel sv. Jakuba Většího ze 13.–14. století.

Pozoruhodné je náměstí, které mělo původně tvar obdélníka, dostavbou renesanční radnice se změnilo do tvaru písmene „L“. Z velké části dochované podloubí krášlí dodnes měšťanské domy. Dominantou náměstí je barokní mariánský sloup z roku 1694, ale také dvě barokní kašny s plastikou sv. Jana Nepomuckého (r. 1859) a sv. Floriána (r. 1700).

K významným objektům městské památkové rezervace patří také zámek ze 16. století s parkem, kde je mnoho pozoruhodných dřevin. Na střeše bývalých stájí západního dvorního křídla zámku je unikátní střešní zahrada, která v době svého vzniku byla první střešní zahradou v zemích severně od Alp. Pod střešní zahradou se nachází galerie Konírna, v níž jsou každoročně pořádány různé výstavy. 

Se zámkem sousedí komplex budov bývalé piaristické koleje a kostel sv. Františka Serafinského (bývalý piaristický kostel), jehož věž patří mezi nejvýznamnější památky renesance českých zemí.

Připomínkou na silnou židovskou obec je bývalá synagoga (dnes modlitebna Církve československé husitské) a židovské hřbitovy.

V každé uličce najdete část zajímavé historie, a to nejen stavební. V našem městě působilo mnoho významných osobností (Mendel, Neff, Dvořák, Vlček a další).

Město bylo vyhlášeno v roce 1989 městskou památkovou rezervací.

Co nejsrdečněji Vás zveme k prohlídce pamětihodností našeho města a jeho okolí.

 

 

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA