databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Lovosice
Telefon: 416571111
Email: meulovo@meulovo.cz
Web: http://www.meulovo.cz
Popis města

Město Lovosice leží v malebné labské rovině na levém břehu Labe, na samém úpatí Českého středohoří. Přirozenou dominantou města je Lovoš (národní přírodní rezervace - 570 m. n. m.) se svým dvojčetem Kybičkou, s relativní výškou nad hladinou řeky asi 420 m. Rezervací prochází naučná stezka a na vrchu samém se nachází turistická chata z r. 1924. Hojně se zde vyskytují chráněné druhy rostlin (kosatec bezlistý, třemdava bílá, koniklec luční aj.). Charakteristické homolovité tvary řady dalších kopců Středohoří dávají krajině osobitý ráz, nápadný právě při pohledu od Lovosic. V nedalekém sousedství jsou vrchy Košťál se zříceninou hradu, Sutomský vrch, Boreč i sama "hromová hora" Milešovka.

 Vstupem do města po řece od severu je Porta Bohemica - Brána Čech, kde si Labe, poblíž Malých Žernosek, vynutilo průtok kaňonem a v těchto místech tvoří velký oblouk, kterým obtéká hradbu lovošského útvaru.
 Litoměřicko-lovosická oblast je proslulá bohatstvím ovocných stromů a lány hospodářských plodin. Proto bývá právem nazývána Zahradou Čech.
 Hlavní dominanty města leží na lovosické tepně - ulici Osvoboditelů. Jsou to budovy současné i bývalé radnice, zámek, kostel sv. Václava.
 Město je proslulé svou protáhlou dispozicí. Je také významným dopravním uzlem. Je zde říční přístav, osobní lodní doprava, rozsáhlá síť železnic a dálnice.
 Město nabízí možnost zajímavých výletů do okolí. Nedaleko jsou Třebenice, kde je Muzeum českého granátu, Třebívlice s hrobem Ulriky von Levetzow, přítelkyně Goetha, zámek Libochovice, Ploskovice a samozřejmě překrásné kopce Českého středohoří.

První písemná zmínka o Lovosicích pochází z r. 1143, kdy je obec darována strahovskému klášteru. Za panství Valdštejnů jsou Lovosice povýšeny roku 1600 na město (tehdy mají asi 700 obyvatel). Na sklonku 30 leté války město značně utrpělo nájezdy Švédů. V prvním roce sedmileté války došlo u Lovosic k významné rakousko - pruské bitvě.

 Temným stínem bylo období 2. světové války, kdy bylo město odtrženo od republiky a násilím včleněno do Sudet. Po válce dochází k rozvoji města jako průmyslového (chemický, potravinářský p.) a dopravního centra.

 

    

 

 

    

 

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA