databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Lysá nad Labem
Telefon: 325510211
Email: info@mestolysa.cz
Web: http://www.mestolysa.cz
Popis města

Lysá nad Labem leží v úrodné nížině na řece Labi. Nachází se 30 km severovýchodním směrem od hlavního města Prahy.


První historická zmínka o městu je z 11. století v souvislosti s knížetem Jaromírem, kterého na lyském hradě věznil, oslepil a později nechal zavraždit jeho bratr Oldřich. Existence Lysé nad Labem jako města je doložena rokem 1291, kdy královna Guta, manželka Václava II., vydala listinu, jež sjednocovala osady statku v jeden hospodářský celek. Lyská panství měli během historie v držení různí majitelé, mezi nimiž nechyběla přemyslovská knížata, české královny a různé šlechtické rody.


Značného hospodářského rozkvětu a kulturního věhlasu dosáhla Lysá za panování hraběte Františka Antonína Šporka. Hrabě Špork byl velikým příznivcem umění. Zámecký park se sochami žáků Braunovy školy je srovnatelný s řadami alegorií v Kuksu. Lyský cyklus dvanácti měsíců, ročních období, dne a noci, přírodních živlů a světadílů nemá ve světovém sochařství obdoby.

 

Rámec města tvoří bývalý augustiniánský klášter z 12. století a barokní zámek s kostelem. V současné době je zámek s kaplí sv. Tří králů z roku 1729 využíván jako domov důchodců, avšak zámecký park je zpřístupněn se svými památkami veřejnosti. Výraznou dominantou Lysé je kostel sv. Jana Křtitele z 18. století. Ať přijíždíte z kterékoliv strany po silnici nebo železnici, nemůžete přehlédnout jeho 55 m vysokou věž. Ačkoliv byla výstavba kostela započata v roce 1719 dle architektonického návrhu Františka Maxmiliána Kaňky, jeho stavba vázla. Důvod byl zcela prozaický - nedostatek peněz a ze stejného důvodu byl pozměněn i původní projekt. Slavnostní vysvěcení se konalo v roce 1741 a není bez zajímavosti, že jej vysvětil biskup pražský, kanovník svatovítský v jedné osobě, hrabě Jan Rudolf Špork, synovec Františka Antonína Šporka.


Původně jako špitál pro přestárlé, byla v roce 1754 postavena budova uzavírající na jihozápadě náměstí Bedřicha Hrozného. Dnes je zde instalováno muzeum orientalisty, lyského rodáka, profesora Bedřicha Hrozného.
Z rozsáhlé palety kulturních a historických památek nelze neupozornit na lyskou radnici, která byla dostavěna v roce 1747.


Významný rozvoj města nastal ve druhé polovině 20. století a pokračoval až do začátku druhé světové války. V současnosti je Lysá nad Labem známa především Výstavištěm, které pořádá v průběhu roku řadu tématicky zaměřených výstav. Další zajímavostí je dostihové závodiště, kde nejznámější dostih je pořádán každoročně 1. května.


Okolí Lysé nabízí možnost zajímavých a překrásných výletů. K vidění je zde například přírodní skanzen v Přerově nad Labem, malebná vesnička Byšičky, vystavěná ve tvaru okrouhlice nebo středověká vesnička vybudovaná firmou Botanicus v obci Ostrá.
Poloha města umožňuje pěší turistiku a nenáročnou cykloturistiku, vhodnou i pro rodiny s dětmi, do ostatních regionů - například Brandýs nad Labem - Poděbrady. Naučná stezka mezi Lysou nad Labem - Čelákovicemi je volena tak, aby zahrnovala většinu přírodních pozoruhodností této části našeho okolí.


Město poskytuje svým návštěvníkům ubytovací kapacity, stravování, zajištění komplexní lékařské péče a v neposlední řadě i širokou obchodní síť.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA