databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Milovice
Telefon: 325517111
Email: meu@mesto-milovice.cz
Web: http://www.mesto-milovice.cz/
Popis města

Město Milovice leží v nížině středního Polabí nedaleko od Lysé n. Labem a Nymburka.

 

Na území dnešního města stávalo ve 14. století zemanské sídlo vladyky Holomka, které se v archivních listinách nachází pod názvem “villa Milewicz”- tvrz Milevice. První zmínka dle archiválií je ze 4.1.1396 v souvislosti s pozůstalostí po manželce Sperkově-Pavlíně. Ve znaku města je umístěna stříbrná hlava srny s krkem a zlatým jazykem, tento nejstarší doložený heraldický motiv se objevoval na středověkých pečetích rytířů z Milovic. Srna je umístěna v zeleném štítě s vybíhajícími třemi hroty k hornímu okraji stříbrné hlavy štítu. Zelená barva má připomínat bohatství lesů v regionu.

 

Nedílnou součástí historie je vznik vojenského újezdu Mladá v roce 1904, ve kterém působily tyto armády- rakouskouherská, československá, německá a sovětská. 30. června 1991 odešel z Milovic poslední sovětský voják, vojenský výcvikový prostor byl zrušen v roce 1995. V srpnu roku 1996 byla započata revitalizace bývalého vojenského výcvikového prostoru.

 

Zrekonstruováno bylo prvních 496 bytů a tak začal příliv mladých obyvatel. V současné době se město skládá ze čtyř  částí: Milovice , Benátecká Vrutice, Mladá, Boží Dar a žije zde 9 100 obyvatel.

Za pomoci státních dotací dochází k dalším rekonstrukcím bytových domů a obnově infrastruktury města.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA