databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Pardubice
Telefon: 466 859 111
Email: posta@mmp.cz
Web: http://www.pardubice.eu/
Popis města

První obyvatelé

Nejstarší stopy pobytu člověka lze na Pardubicku sledovat z archeologických nálezů až od sklonku starší doby kamenné.

Ve 12.- 6. století př.n.l. tu sídlil lid kultury lužické a jemu příbuzné slezsko-platenické, obecně označován jako lid popelnicových polí.

Osídlení území kolem Pardubic se začínalo stabilizovat někdy kolem 12. století a souviselo s procesem vrcholící kolonializace. Pro počátky osídlení vlastních Pardubic máme spolehlivé archeologické doklady od počátku 13. století (Pardubičky).

 

První zmínka o městě

První dochovanou písemnou zprávou o Pardubicích je Listina z roku 1295.

 

První vlastník Pardubic

Prvním vlastníkem Pardubic na začátku 14. století byl Púta z Dubé. Kolem roku 1325 vyměnili synové Púty z Dubé Pardubice s rytířem Arnoštem z Hostýně. Přichází na scénu dějin šlechtický rod - páni z Pardubic, kteří měli ve svém znaku přední bílou (stříbrnou) polovinu koně se zlatou uzdou na červeném štítu.

Arnoštova závěť z roku 1340 je prvním dokladem o existenci Pardubic jako města, přesněji jako poddanského městečka. Povýšení Pardubic na městečko se tedy uskutečnilo někdy v letech 1332 - 1340.

V roce 1390 byla postoupena část panství Hanušovi z Milheimu.

Dalším majitelem po jeho smrti se stává na začátku husitských válek Viktorín Boček z Kunštátu. V době husitských válek Pardubice pravděpodobně získal úchvatem moravský šlechtic Jan Hlaváč z Mitrova.

 

Období pánů z Pernštějna

Roku 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, který začal v okolí budovat novou rodovou doménu. Za doby pánů z Pernštejna dochází na Pardubicku k obrovskému rozkvětu. Budují se rozsáhlé a výnosné soustavy rybníků, které přinášejí rozvoj rybníkářství. Pardubická rezidence se stala významným společenským centrem jagellonských Čech. Původní areál hradu byl přestavěn na reprezentativní zámecký palác a stal se zároveň příkladem vrcholné opevňovací techniky pozdní gotiky.

Takto dochované spojení nedobytné pevnosti s pohodlnou aristokratickou rezidencí je v tomto rozsahu v našich zemích unikátní.

 

Renesance na zámku

Duch renesance vnesli do zámeckých komnat až Vilémovi synové Vojtěch a Jan. Zámek v průběhu dvacátých až čtyřicátých let 16. století nejen vyrostl o jedno patro, ale získal i cennou výzdobu interiérů, dodnes zčásti zachovanou.

 

Dědictví pánů z Pernštejna

Pernštejnové zásadně ovlivnili i vzhled samotného města. Pardubice, které byly ještě koncem 15. století nevýznamným zemědělským městečkem, začal Vilém z Pernštejna ihned přetvářet podle své představy. Získal pro ně status města a sám vypracoval městské zřízení (1512). Nákladná pozdně gotická přestavba města, dokončená po velikém požáru Pardubic r. 1507, dala již v první třetině 16. století vzniknout přísloví "skví se jako Pardubice".

 

Pardubice komorním městem

Pardubice se v průběhu první poloviny 16. století staly ekonomickým a kulturním centrem rozlehlého panství, které po finanční krizi pernštejnského roku (1560) získal arcikníže Maxmilián Habsburský. Královským komorním městem zůstaly Pardubice až do moderní doby.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA