databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Polička
Telefon:
Email:
Web: http://www.policka.org
Popis města

Královské věnné město Polička bylo založeno v roce 1265 Přemyslem Otakarem II. Z té doby si město unikátně dochovalo svůj půdorys. Jedním z vrcholů prosperity města byla doba vlády Lucemburků - do dnešní doby se dochoval uzavřený okruh hradeb a gotická radniční věž (barokně upravená). Nejvýznamější památkou na renesanční přestavbu města v 16. stol. je hřbitovní kostel sv. Michala. Za zlatý věk města je považováno 18. století - z řady barokních památek je třeba připomenout radnici od F.M. Kaňky (1739 - 44) a morový sloup od Jiřího Pacáka (1727 - 31). Za zcela unikátní - v rámci českého klasicistního uměleckého truhlářství - je považován soubor vyřezávaných domovních vrat a dveří z doby po požáru města v r. 1845. Novogotický kostel sv. Jakuba od F. Schmoranze a A. Vacha pochází z let 1853 - 65. Pozornost si zasluhuje i řada gotických, renesančních, barokních a klasicistních kleneb měšťanských domů. Z architektury 20. století upoutá soubor rondokubistických a funkcionalistických staveb na Horním předměstí.

 

 

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA