databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Řevnice
Telefon:
Email:
Web:
Popis města

Kdy a kým byly Řevnice založeny, není nám známo.Jisté je, že jde o obec velmi starou. Osídlení pro blízkost řeky a možnost lovu i rybolovu zde jistě bylo od nepaměti. Nejstarší archeologické doklady máme ze starší doby kamenné; jedná se o tzv. kulturu aurignackou – lovci mamutů (před cca 10 000 lety), dále zbytky sídliště lidu kultury volutové a kultury vypíchané z ml. doby kamenné (asi před 4 000 lety) a ještě nevelké pohřebiště kultury únětické, to je doba bronzová (asi 1500 let př. Kr.). Dalším dokladem osídlení je hradiště na Pišťáku, kde byla prokázána jednak kultura lidu popelnicových polí (asi 800 let př. Kr.), jednak osídlení prvními Slovany cca z 5. století našeho letopočtu. Bylo to pravděpodobně pohraniční hradiště Slavníkovské říše, neboť hranici mezi Zličany a Čechy tvořila řeka Mže. S hradištěm asi úzce souvisela jako jeho podhradí listinně doložená ves Nezabudice v údolí za býv. řevnickou hájovnou. Kdy, jak a proč tato ves zanikla, nevíme.


Nejstarší písemné zmínky o Řevnicích jsou ze 12. stol., kdy tato ves “kostelní” patřila klášteru jeptišek svatojiřských. V té době již zde stál kostel Sv. Mauritia, který i s jeho plebánem Konrádem věnoval roku 1253 král Václav I. nově vzniklému řádu křižovníků s červenou hvězdou. Král Václav II. převádí pak roku 1304 část Řevnic cisterciáckému klášteru zbraslavskému, vzniklému roku 1292. Jediné Řevnice jsou v seznamu osad v těchto listinách uváděných jako “civitas”, tj. městečko. Až do zrušení roboty se o Řevnice dělily tyto dvě církevní instituce.


Význam města byl v té době jistě značný, neboť roku 1304 jsou nazývány “villa forensis HRZEBNICZ”, roku 1324 “oppidum HRZEBENICZ” a roku 1340 “oppidum HRZEWNYCZ”. Jan Lucemburský poskytl městu roku 1335 různé výsady, tzv. právo purkrechtní, které další panovníci potvrzovali nebo i rozhojňovali. Císař Karel VI. udělil městu roku 1732 právo výročních a týdenních trhů, konfirmoval městská privilegia a dal městu znak: černého císařského orla se všemi insigniemi ve zlatém poli.

Koncem 19. stol. počala obec užívat označení “městys” a konečně 1. 11. 1968 byly Řevnice povýšeny na město. Při té příležitosti získaly nový m
ěstský znak: lev vkomponovaný do znaku svědčí o tom, že Řevnice byly Přemyslem Otakarem I. založeny jako královské město – lev ve znaku byl výsadou královských měst. Nasvědčuje tomu i nezvyklé rozlehlé řevnické náměstí.

                                                                                                                                      

Řevnice mívaly dva kostely: románský křižovnický Sv. Mauritia a gotický cisterciácký Panny Marie. Oba byly pro značnou zchátralost v polovině 18. stol. zbourány a na jejich místě byl postaven v letech 1749 – 1753 barokový kostel zasvěcený oběma svatým. V kostele jsou pěkné nástropní fresky.

Menší školu získaly Řevnice roku 1798. Obecná škola na náměstí byla postavena roku 1883; svému účelu sloužila do roku 1995. Budova měšťanské školy byla postavena roku 1935.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA