databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Turnov
Telefon: 481366111
Email: mu@turnov.cz
Web: http://www.turnov.cz/
Popis města
Město Turnov bylo založeno roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. Nachází se na řece Jizeře v místech, kde širé rovné pláně přecházejí do podkrkonošské pahorkatiny.

Již od počátku se zde rozvíjela tradice řemesel a obchodu a město začalo rychle vzkvétat. V 15. a 16. století získávají měšťané důležité právní a hospodářské výsady, bezprostředně poté následuje výstavba budovy radnice v centru města. Turnovem procházela stará obchodní stezka a město se stalo významnou dopravní křižovatkou, kterou zůstalo dodnes.

K Turnovsku patří odnepaměti výroba šperků a zpracování drahých kamenů. Již nálezy nástrojů z období pravěku dokládají zpracování kamenů. K nejvýznamnějším nalezištím patří svahy vrchu Kozákov - nejvyšší hory Českého ráje. Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan znal krásu kozákovských kamenů i sám císař Karel IV., který "kázal hledat jaspisy pod krkonošskými horami do svých kaplí."

Za zlatý věk turnovského kamenářství je považováno 18. století, kdy byly řemeslníky zpracovávány proslulé české granáty. Se zvyšujícím se zájmem o šperkařské výrobky vzrůstal i zájem o tento obor. Proto byla v roce 1884 založena Odborná škola pro zpracování kovů a kamenů, nynější Střední uměleckoprůmyslová škola.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA