databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Valašské Meziříčí
Telefon: 571 674 111
Email: posta@muvalmez.cz
Web: http://www.valasskemezirici.cz
Popis města

Město Valašské Meziříčí leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Je vlastně dvojměstím, které tvoří městečko Krásno nad Bečvou, vzniklé při brodu přes řeku, a město Meziříčí, postavené na "zeleném drnu", jak dokazuje pravidelný půdorys historického jádra. 
  Život i pány měly obě obce většinou společné. Dařilo se tu soukenictví i jiným řemeslům, dařilo se zde obchodu. Meziříčí bylo centrem panství a od poloviny 16. století jediným hrazeným městem na Valašsku. Rozkvět dvojměstí na řadu let přerušila třicetiletá válka, kdy byly obě obce několikrát vypáleny a pustly.  
  
  Situace se začala zlepšovat v devatenáctém století. V jeho polovině vznikly v Krásně první průmyslové dílny a Meziříčí se stalo sídlem okresního hejtmanství. V Krásně byl soustředěn průmysl a Meziříčí bylo správním, kulturním a školským centrem širokého okolí. Jako sídlo prvních českých středních škol na severovýchodní Moravě, muzeí a řady spolků bylo nazýváno Valašskými Athénami. Koncem roku 1923 končí samostatná existence dvou obcí a jejich spojením vzniká město Valašské Meziříčí, aniž by se v průběhu následujících let podstatně změnil charakter obou částí města. 

  Po roce 1989 došlo k rozvoji podnikání ve všech formách, což se projevuje i v historickém jádru města. Náměstí a jeho okolí se vrací jeho původní krása, jsou obnovovány fasády domů a nově zastavovány proluky.  
Ve městě se snoubí poklid venkova s ruchem přirozeného centra Valašska, jehož je železniční a silniční křižovatkou. Kulturní zařízení, muzeum, knihovna, hvězdárna, Sokol, Tělovýchovná jednota a tenisový klub Deza rozvíjejí kulturní a sportovní tradice města.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA