databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Velvary
Telefon: 315617001
Email: el.podatelna@velvary.cz
Web: http://www.velvary.cz/
Popis města

Území, ve kterém Bakovský potok přijímá několik dalších vodotečí, bylo osídleno od mladší doby kamenné. Velvary tu vznikly na prastaré obchodní cestě jako tržní osada, připomíná poprvé k r. 1282.

 Za Karla IV. byly Velvary povýšeny na hrazené městečko, od r. 1482 se psaly královským komorním městem. V 16. stol. tu došlo  k  rozvoji   řemesel  a  obchodu, avšak třicetiletá  válka (zejména švédský vpád z r. 1639) obec rozvrátila a vylidnila.

 Z této zkázy se Velvary dlouho nemohly vzpamatovat. Navíc bylo město pronásledováno mnoha požáry. Např. r. 1663 tu hořelo desetkrát a vždycky lehl popelem značný počet domů.

 Od poloviny 17. stol. byla ve Velvarech stanice jízdní pošty na tzv. saském kurzu. Lokální železniční trať z r. 1882 od Kralup n. Vlt. tu ale končí a nikdy nebyla prodloužena k severu.

 Po polovině 19. stol. se ve Velvarech rozvinul chemický průmysl a cukrovar - a vedle dřevoprodukce tu pracuje především moderní kovohuť s obří linkou na výrobu lakovaných plechů.

 Hlavním zbytkem středověkého opevnění je věžovitá Pražská brána z r. 1698 od P.I. Bayera - a gotický chrám sv. Kateřiny ze 14. stol. s barokizovanou věží a vzadu i dřevěnou zvonici. Domy okolo rynku jsou renesančního až empírového původu, hodnotný mariánský sloup pochází z r. 1719.

 Na hřbitově stojí kostel sv. Jiří z r. 1614 od B. Santiniho, v části Malovary pak gotický kostelík Všech Svatých ze 14. stol. Na několika místech lze shlédnout sochy světců z 18. stol. Poslední u nás postavená bývalá synagoga je z r. 1938, takže svému účelu sloužila jen velmi krátce.

 Ve  Velvarech  se  narodili  hudební  skladatelé Jan  Koželuh (1738 - 1814) a Leopold Koželuh (1747 - 1818), dlouholetý Mozartův nástupce u vídeňského císařského dvora. Pocházela odtud spisovatelka Berta Mühlsteinová (1841 - 1887) a proslulá houslařská rodina Homolků.

 V r. 1864 založil Karel Krohn ( 1846 - 1913 ) ve Velvarech první český dobrovolný hasičský sbor. V městském muzeu s bohatými sbírkami je i galerie obrazů Jiřího Karse ( 1880 - 1945).

 Skvostný pohled na jižní část Podřipska, jehož jsou Velvary přirozeným střediskem, se rozprostírá od několika osamělých domků na návrší Radovič, pod nímž je půvabná studánka s kaplí.

 Dodejme ještě, že známá píseň " Ó Velvary " má svůj původ v loupeži a soudní při, která se tu dramaticky odvíjela v r. 1591 - 1602 a do níž několikrát zasáhl i císař Rudolf II.

 

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA