databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Vranovice
Telefon: 519433103
Email: obec@vranovice.eu
Web: http://www.vranovice.eu/
Popis města

Vesnice se nachází v soutokové oblasti řeky Jihlavy a Svratky. V dolním cípu jižní Moravy v blízkosti Brna.
Hora Pálava je na dohled a stejně blízko, jako Novomlýnské přehradní nádrže.

 Lužními lesy v okolí obce protéká říčka Šatava a svými půvabnými tůňkami s porostem vrb, poskytuje kouzelná zátiší především milovníkům rybolovu.
Lidé se tu odedávna živili zemědělstvím a četnost polí obklopuje Vranovice dodnes. Souběžně se zemědělstvím se tu vždy rozvíjelo i vinařství, kterému se místní vinaři věnují naplno i v současnosti.
Život v obci ovlivňuje železnice, která ji protíná ve směru Brno – Vídeň, a tak řada místních dojíždí za prací do města. Železnice je výhodou také pro návštěvníky Vranovic, znamená pohodlnou a rychlou přepravu z kteréhokoliv místa v republice i na výlety do okolí.
V současné době obec prochází etapou velké regenerace a vedení obce usilovně pracuje na zkvalitnění života obyvatel. K realizaci je připravena řada projektů, k nimž patří například rozsáhlá Regenerace veřejných ploch a zazelenění obce, která zahrnuje i multifunkční hřiště pro mládež a dospělé, dětská hřiště pro maminky s dětmi, odpočívadla pro cykloturisty a další.
Chátrající dědictví bývalého zemědělského družstva dostane nový kabát i využití. Přestavba na dům pro seniory s náležitými službami změní nejen vzhled budovy k lepšímu, ale navíc bude k užitku potřebným lidem.
Připravuje se rekonstrukce sokolského hřiště a podnikají se první kroky ke zřízení multifunkčního kulturního zařízení.
Zelená platí v současné době výstavbě rodinných domů. Zatímco v jedné lokalitě se rodinné domy již dokončují má obec připraveny další lokality, na kterých vybuduje inženýrské sítě.
Kulturní i sportovní vyžití v obci nabízí pestrou paletu pro místní obyvatele i přespolní veřejnost a působí zde řada zájmových a sportovních sdružení a spolků a také sbor dobrovolných hasičů.
Vzdělání nabízí Základní a mateřská škola, pobočku zde má ZUŠ Pohořelice, k dispozici je místní knihovna, lékaři i lékárna, několik obchodů a místní firmy poskytující řadu služeb a řemesel. Samozřejmě nechybí ani restaurační zařízení a cukrárna se zahrádkou.
Historie tu zanechala několik zajímavostí mezi něž patří kostel Navštívení Panny Marie, sochu svatého Floriána z roku 1798, románskou kostnici na místním hřbitově, kapli, řadu božích
muk a křížů v okolí obce. 
V současnosti má obec 743 čísel popisných a 2075 obyvatel.
 Obcí prochází také cyklostezka Brno – Vídeň

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA