databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Česky | English

Znak města
Všenory
Telefon: 257711010
Email: obec@vsenory.cz
Web: http://www.vsenory.cz/
Popis města

Obec Všenory se nalézá jihozápadně od Prahy, v nadmořské výšce 225 m.  Rozkládá se zčásti na svazích úzkého údolí Všenorského potoka - to jsou původní staré Všenory, zčásti v nivě a na terasách Berounky - bývalé Horní Mokropsy. Obě, původně samostatné obce, byly administrativně spojeny v roce 1951.

 Svou polohou v blízkosti hlavního města, ale také množstvím lesů, blízkostí řeky Berounky a cvičných horolezeckých skal na Černolicích, terénem pro horská kola i četností cyklostezek jsou Všenory vyhledávaným místem pro turistiku i pobytovou rekreaci.

Všenory slavily v roce 1988 devítisté výročí své existence, neboť datum 1088 je datem první historicky doložené zmínky o bývalých Horních Mokropsech. První zmínka o původních Všenorech je z roku 1205.

V roce 1998 bylo Všenorům uděleno právo používat znak a prapor obce. Půlený znak vyjadřuje  rovnoprávné spojení dvou, kdysi samostatných obcí, z nichž starší - Horní Mokropsy, jsou prezentovány ve spodní části znaku  černou kančí hlavou ve zlatém poli, což připomíná první polovinu 15. století, kdy obec byla majetkem Oldřicha Medka z Valdeka. Poněkud mladší původní Všenory, připomíná v horní části znaku vzlétající stříbrný holub v modrém poli jako připomínka Jana Kluka ze Všenor, který byl držitelem obce ve druhé polovině 14. století.

 Obecní úřad během let vystřídal  několik míst. V současné době sídlí  ve zrekonstruovaném domě „ Na Závisti „ v ulici U Silnice č. 151. V tomto objektu je umístěna i Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka.

Kromě základních knihovnických a informačních služeb  jsou zde shromažďovány  a poskytovány informace o historii a současnosti obce Všenory i regionální informace. Knihovní fond obsahuje kromě jiného i regionální publikace a časopisy. Část fondu je zaměřena na díla řady významných osobností, které ve Všenorech žili nebo tvořili.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA