databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Informace | Mapa
Černý
Adresa: Husova 139, Jaroměř
Telefon: 491812312
Email: cerny@cernyseed.cz
Web: http://www.cernyseed.cz
Popis:

Firma „Černý“ byla založena v roce 1859 Ferdinandem Hlaváčkem. Od roku 1928 se začali pokračovatelé rodinné zahradnické tradice František Černý a Marie Černá specializovat na šlechtění a výrobu osiv, především petúnií a begónií. První původní odrůda, petúnie s názvem „Karkulka“, byla uvedena na trh v roce 1934. František a Marie Černí vyšlechtili celou řadu klasických, nehybridních odrůd a podařilo se jim prosadit se proti konkurenci zavedených německých firem.
V roce 1960 byla firma znárodněna a po dlouhou dobu byla součástí státního podniku „Sempra“. Rodinnou tradici v této době rozvíjela další generace šlechtitelů Ing. Jan Černý a Alenka Černá. S jejich jmény se pojí vznik prvních hybridních odrůd begónií (1959) a petúnií (1960) v naší republice. Postupně vyšlechtili špičkový sortiment hybridních odrůd petúnií, převislých hlíznatých begónií a begónií semperflorens.
Na začátku roku 1991 byl podnik v rámci restitucí navrácen původním majitelům. V současné době v něm pracují dvě generace rodiny Černých. Zárukou kvality vyráběných osiv je kolektiv zkušených pracovníků, z nichž někteří pracují ve firmě i více než 25 let.
Firma je specializovaným šlechtitelským a seme-nářským podnikem. Prakticky každoročně jsou uváděny na trh nové odrůdy. Od roku 1934 zde bylo vyšlechtěno více než 125 původních odrůd petúnií, begónií, bramboříků, konvalinek a dalších druhů květin. Odrůdy vyšlechtěné v Jaroměři obdržely celou řadu medailí na mezinárodních výstavách a třikrát byly oceněny cenou „Novitas Olomucensis“. Nejdůležitější je však skutečnost, že si po celou dobu, déle než sedmdesát let, udržely oblibu u zahradníků i milovníků květin.
V naší nabídce naleznete široký prověřený sortiment semen květin od předních světových firem, ale i sortiment kvalitních výsevů.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA