databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Informace | Mapa
ELEKTRO KT GROUP s.r.o.
Adresa: Koldinova 850, Klatovy
Telefon: 777050763
Email: group@elektro-kt.cz
Web: http://www.elektro-kt.cz
Popis:

Firma byla založena v roce 1992 a principielně navázala na činnost v oboru elektroinstalací, údržby obchodu a servisu sítě zákazníků podniku TOZ Klatovy.
Obchodní model a vývoj byl do 4.prosince 2006 veden jako živnostenská společnost zaměstnávající cca 7 zaměstnanců. Postupem času se firma dostává do podvědomí širokého spektra zákazníků jak regionálně tak republikovou působností. Velký důraz a zřetel v tomto období je dán na vzdělávání, osobní rozvoj a rozvíjení samostatnosti jednotlivých pracovníků. Velice důležitým aspektem rozvoje je využívání nových progresivních technologií se zřetelem na materiální a technickou vybavenost na špičkové úrovni. Tyto cíle se postupně realizují a společnost si na trhu začíná jak regionálně tak celorepublikově získávat povědomí nepřeberné řady zákazníků. 
Od 1.ledna 2007 se připojila společnost ELEKTRO KT GROUP s.r.o., která plynule navazuje na činnost a zkušenosti. Vyvrcholením a částečným zúročením mnohaleté činnosti společnosti je účast na významných zakázkách velkých rozsahů. Příkladem je fotbalový stadion Slávia Praha Vršovice, který je v měřítku porovnání nejvýznamnější zakázkou. Společnost v součastné době zaměstnává 14 zaměstnanců a množství externích spolupracovníků podílejících se na uspokojení náročných požadavků zákazníků. Zavádíme do života nové špičkové technologie a formujeme pozitivní vztah člověka k technickému pokroku. Poskytujeme komplexní služby od projektu přes instalaci až po servis. 
Zaměstnancům poskytujeme pevnou sociální oporu a příležitost plně rozvinout své schopnosti. Dbáme na týmovou práci, přátelské vztahy a dostatečnou motivaci zaměstnanců. Vyžadujeme jejich loajalitu, komplexnost a odbornost. Zisk naší společnosti přerozdělujeme především na získávání know-how, zvyšování kvalifikace, modernizace technických prostředků a sociálního programu. 
Vztahy s dodavateli stavíme na pilířích osobních vztahů, přátelství a důvěry, se snahou minimalizovat vstupní náklady a snažíme se předcházet neshodám. Upřednostňujeme české výrobce , hlavně regionální dodavatele.Dbáme na minimalizaci vstupních nákladů,úsporu materiálů, energie a lidských zdrojů.Podporujeme sponzorství projektů se zaměřením na rozvoj regionu,vzdělávání,kulturu,sport a charitu. 
Svou činností přispíváme ke zvyšování životní úrovně celé společnosti. Cenovou politiku směřujeme k tvorbě přiměřeného zisku, který zajistí dostatečnou stabilitu firmy na trhu a umožní další rozvoj, tak aby firma mohla být svým zákazníkům silným a spolehlivým partnerem. Zavazujeme se držet krok s technickým pokrokem a k neustálému zvyšování jakosti,odborné úrovně a firemní kultury.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA