databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Informace | Mapa
Novogotická radnice
Adresa: Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov
Telefon: -
Email: -
Web: http://muzeum.novybydzov.cz/novogoticka-radnice/d-1061
Popis:

Městská radnice je poprvé v pramenech připomínána k letům 1461 a 1462. Původně pozdně gotická stavba prošla renesanční a později i barokní přestavbou. Plánovaná přístavba druhého poschodí s mohutnou mansardovou střechou podle plánů místního stavitele Martínka z počátku 19. století se neuskutečnila.

Novogotická stavba z let 1863 až 1865 stojí na místě původní radnice a vedlejšího Hruškovského domu a po zboření jejich větší části byla postavena podle plánů chlumeckého zámeckého stavitele Josefa Míči.

Střední část radnice zaujímá velká zasedací síň vyzdobená novogotickým nábytkem od nechanického uměleckého truhláře J. Žabky, malbami místního malíře L. Nejedlého a bustami M. J. Husa a Jana Žižky z Trocnova od pražského sochaře J. Bartha. Tento sochař je také autorem velkých pískovcových soch ve výklencích průčelí radnice - Karla IV. a Jiříka Poděbradského (z roku 1890) . Ve vstupní hale radnice vpravo je zazděna vzácná pískovcová plastika z počátku 14. století - hlava mnicha z bývalého minoritského kláštera, objevená v roce 1844 v základech zbořené Metličanské brány.

V letech 1920 a 1956 dostala radnice omítku napodobující v rozporu s původním projektem pískovcové kvádry. Při velké rekonstrukci v posledních letech se vzhled kulturní památky znovu přiblížil původním plánům architekta. Při vchodu do radnice byly také opět osazeny pamětní desky T. G. Masaryka a Edvarda Beneše od hořického sochaře Karla Samohrda, zničené za minulého režimu. V přízemí radnice vlevo je obřadní síň.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA