databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Informace | Mapa
Památný dub
Adresa: U Dubu, Všenory
Telefon: -
Email: -
Web: -
Popis:

Dub letní, který tvoří pomyslnou hranici mezi původní obcí Všenory a Horními Mokropsy, najdeme v ulici Karla Majera. Stáří stromu je odhadováno zhruba na 450 let. Obvod kmene je 585 cm.  Památným stromem byl vyhlášen v roce 1982.  Strom vzhledem ke svému okolí nemá pro růst ideální podmínky. Téměř polovina kmene je odumřelá. Je však odborně nakonzervována.  Obec Všenory na jeho odborné ošetření vynakládá značné finanční prostředky.

Kdy nás můžete navštívit?:

Památný dub je možno vidět kdykoliv v průběhu roku

Vstupenky:

Zdarma

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA