databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Informace | Mapa
Starý židovský hřbitov
Adresa: Revoluční třída, Nový Bydžov
Telefon: -
Email: -
Web: http://muzeum.novybydzov.cz/stary-zidovsky-hrbitov/d-1021/p1=1069
Popis:

Starý židovský hřbitov

Byl založen v roce 1520 v jižní části za hradbami města. O té doby až do roku 1885 zde byli pohřbíváni nejen členové místní početné komunity, ale i Židé z bližšího i vzdálenějšího okolí. Na ploše přes půl hektaru napočítáme přes 1480 náhrobků.

Nejstarší dochovaný náhrobek z tmavého jemnozrnného pískovce s vrývaným hebrejským nápisem pochází v převodu na křesťanský letopočet z roku 1577. Početně převažují pískovcové náhrobky ze druhé poloviny 17. století a z 18. století. Plasticky vystupující hebrejské nápisy doplňují různé ozdoby s architektonickými prvky a typické symboly (žehnající ruce – kněžský rod Kohenů, konvice – kmen Levi apod.). Zvlášť výjimečný je mohutný náhrobek z počátku 17. století s ratolestí a lidskou tváří v kartuši.

Mezi několika mramorovými náhrobky vyniká náhrobek Enocha Wolfa s reliéfem vlka. Od konce 18. století už převažují náhrobky s dvojjazyčnými nápisy (v hebrejštině a němčině) s vrývaným písmem. Objeví se tu i náhrobky s výraznými novogotickými prvky a různé obelisky, některé ještě z pískovce, jiné z leštěné žuly. Na hřbitově upoutají pozornost i honosné tumby se dvěma stélami.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA