databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Informace | Mapa
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Adresa: Královická, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Telefon: 326906087
Email: stavokomplet@stavokomplet.cz
Web: http://www.stavokomplet.cz
Popis:

Firma Stavokomplet byla založena v listopadu 1992 s cílem poskytovat kvalitní servis v oblasti městského inženýrství, spočívající v projektové přípravě staveb, inženýrské činnosti a samotné realizaci stavby až do kolaudace, formou na klíč. Zajišťujeme provozování vodovodů, kanalizací a ČOV ve městech, obcích a průmyslových areálech.

Významný podíl zakázek firmy tvoří také výstavba ostatních prvků městského inženýrství. Jedná se především o budování plynovodních a elektrorozvodných sítí, komunikací, úpravu a rekultivaci skládek.

Naše zkušenosti s prováděním železobetonových a betonových monolitických konstrukcí uplatňujeme v pozemních, dopravních a průmyslových stavbách.
Součástí našich činností je úprava a revitalizace vodních toků. Zde se snažíme využívat netradičních řešení v souladu s nejnovějšími poznatky z jednotlivých oborů. Spolupracujeme s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka v Praze, Střediskem výzkumu a laboratoří ZBA a.s. a využíváme znalostí a poznatků našich předních odborníků v jednotlivých oborech.
V roce 2000 byl zřízen odštěpný závod společnosti s oprávněním provozovat živnost „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“. Odštěpný závod společnosti zásobuje pitnou vodou přibližně třicet tisíc obyvatel a odvádí a likviduje odpadní vody přibližně od čtyřiceti tisíc obyvatel.
V naší firmě je zaveden systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, pomocí kterého dokladujeme naší stálou kvalitu, ale především ji dále rozvíjíme a zlepšujeme ke spokojenosti zákazníka.
Na základě rozhodnutí vedení společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. byla začleněna ochrana životního prostředí do systému řízení v souladu s normou ČSN EN ISO 14 001 : 2005 a společnost získala tento certifikát v květnu 2007.
Po splnění podmínek daných normou ČSN OHSAS 18001:2008 v oblasti bezpečnosti práce jsme obdrželi v dubnu 2008 certifikát, který nás zavazuje svou politikou bezpečnosti práce k vytvoření bezpečného pracoviště.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA