databáze služeb a podniků

+ 420 326 362 122

czechinform@czechinform.cz

Informace | Mapa
Tommi spol. s r.o.
Adresa: Zahradnická 1723, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Telefon: 326903008
Email: tommi.br@seznam.cz
Web: http://www.tommi.cz
Popis:

Firma TOMMI byla založena dvěma společníky začátkem roku 1991 jako údržbářská firma a po roce činnosti byla v roce 1992 založena  spol. TOMMI s r.o. s cílem vytvořit nový systém správy a údržby bytového a domovního fondu. Tato společnost byla přetransformována na TOMMI-holding, spol. s r.o. zápisem v obchodním rejstříku 16.7.1996 a postupně rozšířila svoje aktivity i do oblasti pozemního stavitelství, provádění staveb, inženýrské činnosti,  realitní činnosti  a  ubytovacích služeb.                                                                                                                                                                                                                                     Od roku  2004 jsme držitelem certifikátu systému jakosti dle  ČSN EN ISO 9001:2001. V letošním jsme zavedli systém enviromentálního managementu  z hlediska ochrany životního prostředí  ČSN EN ISO 14001:2005.

Naším cílem je flexibilně reagovat na současný trend, kterým je komplexní zajišťování stavebních oprav, rekonstrukcí a modernizací objektů, památkových objektů vč. náležitých odborných posouzení.  Pro poskytování těchto služeb využíváme dlouholetých zkušeností zaměstnanců, u nichž je záruka precizně provedené práce a tím dosažení vysoké kvality díla. Podle rozsahu a náročnosti jednotlivých zakázek máme k dispozici široký tým pracovníků všech potřebných profesí a to jak vlastních tak externích. Snahou je vždy splnit požadavky zákazníka a vybudovat s ním dlouhodobě dobré vztahy.

Zákazníkům můžeme nabídnout skutečně kvalitní služby,  počínaje projektovou přípravou, inženýrskou činností, tj. komplexní veřejnoprávní projednání všech stupňů PD s dotčenými orgány státní správy vč. zajištění veškerých  správních rozhodnutí nutných k zahájení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení),  výkonu technického a stavebního dozoru až po vlastní realizaci díla. Pro zajištění inženýrsko-investiční činnosti splňujeme požadavek autorizovaného technika ve výstavbě.

Naše firma se též soustředila na zajištění bydlení lidem čekajícím na byt, nebo lidem, kteří potřebují překlenout dobu, kdy se dostali do tíživé situace. Též zajišťujeme ubytování pro mimopražské pracovníky. Soustředili jsme se  na správu ubytoven, penzionů  a poskytování podnájmu v pronajatém objektu.

Jednou z dalších činností firmy je zajištění a provádění havarijní služby. Je organizována do středisek dislokovaných do spravovaných lokalit a zajišťována jak pro objekty  ve vlastní správě tak i pro další subjekty. Havarijní služba  zajišťuje okamžité odstranění veškerých poruch. Je zajišťována  24 hod. denně.

|

© 2012 Czechinform | Designed by LIPSUM MEDIA